Poziv za učešće u programu “Mladi Bankar”

ProCredit Bank kontinuirano organizuje šestomjesečnu obuku iz oblasti bankarstva koju drže eksperti iz banke kroz Program "Mladi bankar".


procredit bank

ProCredit Bank kontinuirano organizuje šestomjesečnu obuku iz oblasti bankarstva koju drže eksperti iz banke kroz Program “Mladi bankar”.

procredit_bankProCredit Bank poziva sve diplomirane studente ili studente završne godine svih fakulteta na učešće u ovom Programu. Bitno je napomenuti da je Program otvoren za sve zainteresovane osobe sa ili bez radnog iskustva u bankarstvu ili drugim poljima. Program se sastoji iz teoretske nastave u učionici u zgradi Uprave Banke u Sarajevu i praktične obuke u poslovnicama ProCredit Bank širom BiH. Teoretska i praktična obuka se smjenjuju tokom Programa.

Program obuhvata:

 • Osnovne principe bankarstva, finansija i ekonomije;
 • Ključne koncepte ekonomskog razvoja, upravljanja, globalizacije i zaštite okoliša;
 • Uvod u rad sa klijentima i bankarske usluge;
 • Finansijsku matematiku i računovodstvo;
 • Posebne zadatke i projekte koji razvijaju profesionalne i lične kvalitete, kako samog pojedinca, tako i pojedinca kao člana tima;
 • ProCredit filozofiju poslovanja i ProCredit historiju, što omogućava kandidatima da upoznaju korporativnu kulturu banke i etičke principe, koji su opisani u kodeksu ponašanja ProCredit banke i primjenjuju se usvakodnevnom poslovanju;

Pored toga, Program se bavi i razvojem komunikacijskih vještina, analitičkim razmišljanjem i važnim vještinama međuljudskih odnosa, što sve zahtjeva stalan rad na sebi. Polaznici Programa u toku trajanja programa će primati kompenzaciju (jednu vrstu stipendije), a iznos stipendije može biti prilagođen onim polaznicima sa određenim radnim iskustvom. Po uspješnom završetku šestomjesečnog Programa, postoji velika mogućnost da će polaznicima Programa, u skladu s potrebama Banke, biti ponuđeno i zaposlenje. Ne postoji pravna osnova za ovakvu obavezu.

Od polaznika Programa se očekuje:

 • Spremnost na posvećenost odgovornom bankarstvu
 •  Spremnost na putovanja i angažman širom BiH
 •  Spremnost da vrijeme i energiju posvete učenju i profesionalnom razvoju
 •  Otvorenost za razmjenu znanja i iskustava sa kolegama
 •  Razumijevanje kompleksnih tema
 •  Dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računarima

Prijava za Program “Mladi Bankar” treba sadržavati:

CV i pismo motivacije koje jasno opisuje zbog čega smatrate da ste upravo Vi odgovarajuća osoba za stručno usavršavanje u našoj instituciji, dostavite putem elektronske prijave za posao na internet stranici: www.procredit-holding.com.

Rok za dostavljanje prijava za sljedeći ciklus je 01. mart/ožujak 2013 godine.

Za pitanja o Programu “Mladi Bankar” ili upite za slučaj problema oko online apliciranja možete koristiti  e-mail adresu: mladibankar@procreditbank.ba.

(STUDOMAT.ba)