Poziv za prijavu na program stipendiranja Globalna Koreja

Program stipendiranja Globalna Koreja pruža priliku stranim studentima za studiranje na ustanovama visokog obrazovanja u Južnoj Koreji i sticanje diplomskog ili postdiplomskog akademskog zvanja.


temple south korea

U okviru programa, dodjeljuje se jedna stipendija državljanima Bosne i Hercegovine.

Advertisements

Program je namijenjen za buduće studente master studija, a predviđeno je da se u toku programa godinu dana uči korejski jezik i dvije godine pohađa master. Na program se mogu prijaviti i budući studenti doktorskih studija. Oni imaju mogućnost da godinu dana uče korejski, te da tri godine pohađaju doktorske studije

Stipendija pokriva školarinu, putne troškove, mjesečnu novčanu nadoknadu, zdravstveno osiguranje i slično.

Prijave na konkurs se podnose Ambasadi Koreje u Zagrebu, a krajnji rok za prijavu je 19. mart 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na linku OVDJE.