Poziv za prijave na program Fondacije Humanost u akciji BiH

Fondacija Humanost u akciji BiH poziva studente prvih i drugih godina visokoškolskih ustanova širom Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće u programu „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“.


humanity_in_action.gif

Fondacija Humanost u akciji BiH poziva studente prvih i drugih godina visokoškolskih ustanova širom Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće u programu „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“.

humanity in actionOvaj osmomjesečni program ima za cilj da prenese znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, da stimuliše kritičko razmišljanje o osjetljivim temama, te da potakne razvoj komunikacijskih i istraživačkih vještina.

Program se sastoji od sljedećih komponenti:

  • Osmodnevni edukacijski program (od 01. do 08. decembra 2012.) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizamu i identitetu, te omladinskom aktivizmu. Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.
  • Individualno istraživanje (decembar – februar 2013.) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.
  • Trodnevni seminar (mart 2013.) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu seminara učesnici će također biti podijeljeni u 3 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat i dobiti sredstva za njegovu implementaciju.
  • Implementacija grupnih projekata (april – juni 2013.) Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primjene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.
  • Završna ceremonija (juli 2013.) će se održati u Sarajevu i predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Petnaest učesnika će biti odabrano za učešće u programu. Troškove puta, smještaja, obroka, radnih materijala i drugih troškova u vezi sa programom snosit će organizator.

Nakon uspješnog završetka programa učesnicima će biti dodijeljeni certifikati.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. novembar 2012.

Potrebno je ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na sljedećem linku: Application Form EDV&AC – Bosnia and Herzegovina.

(STUDOMAT.ba)