Sarajevo: poziv za učešće u fokus grupama

Fokus grupe o javnim uslugama i društvenoj odgovornosti lokalnih vlasti u Sarajevu. Svi učesnici fokusnih grupa dobiti će naknadu od 10,00 KM za učešće.


fokus grupe

Fokus grupe o javnim uslugama i društvenoj odgovornosti lokalnih vlasti u Sarajevu. Svi učesnici fokusnih grupa dobiti će naknadu od 10,00 KM za učešće.

fokus grupeU svrhu provedbe istraživačkog projekta o javnim uslugama i društvenoj odgovornosti lokalnih vlasti održati će se nekoliko fokus grupa od 11. do 13. oktobra u Sarajevu. Fokus grupe održavaju se u organizaciji US alumni asocijacije u BiH koja zajedno sa Institutom za međunarodni urbani razvoj (I2UD) i Co-PLAN Institutom za razvoj okoliša, provodi istraživanje u BiH, a pod pokroviteljstvom Odjela za socijalni razvoj Svjetske banke.

Cilj održavanja fokus grupa je identifikacija stavova i mišljenja građana i NVO aktivista o navedenoj temi. Učesnicima u fokus grupama zagarantovana je privatnost, te će svi rezultati istraživanja biti koristeni isključivo u istraživačke svrhe. Rad fokus grupa će se snimati kako bi se mogli pripremiti materijali za kasniju obradu podataka.

Uslov učešća u fokus grupi je da živite u Sarajevu i da pripadate jednoj od sljedećih kategorija:

Četvrtak, 11.10.2012.
• Mladi (18 do 26 godina)
• Nezaposleni

Petak, 12.10.2012.
• Osobe s invaliditetom
• Radite ili volontirate u NVO sektoru (prednost pojedincima koji rade sa gore navedenim kategorijama)

Subota, 13.10.2012.
• Zaposleni s niskim primanjima
• Etničke manjine u Sarajevu (svi osim Bošnjaka)

Također, posebno se pozivaju izbjegle i raseljene osobe i penzioneri da se prijave za učešće.

Pozivamo vas da izdvojite jedan sat vašeg vremena i učestvujete u fokus grupi. Broj učesnika u fokus grupi je ograničen, te svi pojedinci koji žele da učestvuju u fokusnoj grupi moraju se prethodno prijaviti. Vašu prijavu za učešće možete poslati na email elma.demir@gmail.com ili putem telefona na broj 062 469 613. U prijavi trebate navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, zanimanje i radni status, te trebate navesti i općinu u Sarajevu u kojoj živite kao i kategoriju kojoj pripadate (sa datog spiska).

Dodatne informacije o mjestu i tačnom vremenu održavanja fokus grupa će odabrani učesnici dobiti nakon prijave.

(STUDOMAT.ba)