Poziv studentima: ELSA Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava

Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava zamišljena je kao extracurriculum program u trajanju od 15 radnih dana.


pra

Klinika će biti realizirana kroz 10 predavanja, 2 seta vježbi i takmičenja u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Planirano odvijanje Klinike je u mjesecu novembru i decembru.

Advertisements

Predavanja će voditi istaknuti pravni autoriteti u BiH (sudije i savjetnici u Ustavnom sudu BiH, advokati i članovi akademske zajednice) koji se bave tematikom ljudskih prava.

U skladu s okolnostima uzrokovanim pandemijom, Klinika će najvećim dijelom biti održana u online formatu putem platforme Zoom.

ELSA

Advertisements

Pravo učešća na ovogodišnjoj Klinici imaju studenti svih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, zainteresovani za oblast međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava!

Učešće na Klinici je u potpunosti besplatno i ELSA Sarajevo će nastojati osigurati da se učešće na Klinici vrednuje kao obavljena studentska praksa na predmetima koji imaju vezu s ljudskim pravima te će svim polaznicima Klinike dodijeliti certifikate o učešću koji će biti vrednovani na tržištu rada.

Prijave je potrebno slati na e-mail: klinikaljudskihprava@gmail.com, a sadržaj prijave i dodatne informacije možete pročitati na zvaničnoj Facebook stranici ELSA Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava je 07.11.2020. godine do 23:59 sati.