Poziv na radionicu: “Šta nakon Zakona o volontiranju? – Građanski aktivizam i volonterstvo”

Demokratski omladinski pokret Sarajevo u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT poziva mlade od 15 do 30 godina da se prijave na jednu od dvije jednodnevne radionice pod nazivom: "Šta nakon Zakona o volontiranju – Građanski aktivizam i volonterstvo", koja će se održati 06. i 07. aprila 2013. godine u Centru za edukaciju i istraživanje "NAHLA" (Džemala Bijedića 122, Sarajevo) od 10.00 do 17.00 sati.


demokratski omladinski pokret dop

Demokratski omladinski pokret Sarajevo u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT poziva mlade od 15 do 30 godina da se prijave na jednu od dvije jednodnevne radionice pod nazivom: “Šta nakon Zakona o volontiranju – Građanski aktivizam i volonterstvo”, koja će se održati 06. i 07. aprila 2013. godine u Centru za edukaciju i istraživanje “NAHLA” (Džemala Bijedića 122, Sarajevo) od 10.00 do 17.00 sati.

demokratski omladinski pokret dopOsnovni cilj projekta jeste osnažiti i motivirati sudionike za aktivan doprinos društvu na lokalnom i globalnom nivou, te podstaći ih da se aktivno uključe u omladinska udruženja i organizacije.

Kroz projekat učesnici će se upoznati sa alatima i vještina koji će im pomoći da doprinesu pozitivnim promjenama u svojim okruženjima, upoznat će se sa značajem i prednostima volontiranja, načinom uključivanja u omladinska udruženja, te kako mogu utjecati na promjene u svojoj zajednici.

Predavač koji će predstaviti Zakon o volontiranju je Kemal Zulić, dok će radionicu voditi Amila Hodžić, facilitatorka KULT-a.

Troškovi pripreme, organizacije edukacije, te radnih materijala su pokriveni od strane organizatora, a po okončanju obuke učesnicima će biti dodijeljeni certifikati za učešće.

Zainteresovani kandidati mogu preuzeti prijavni obrazac na sljedećem linku: Prijava na radionicu

Rok za prijavu je srijeda, 03.04.2013. godine do 16.00 sati.

Do 05.04.2013. godine svi kandidati/kinje biti će obaviješteni o rezultatima selekcijskog postupka putem e-maila.

Za sve dodatne informacije obratite se na sljedeći e-mail: uključiseedukacija@gmail.com

Pokrenite promjene u svojoj lokalnoj zajednici! Uključite se!

(STUDOMAT.ba)