Poništena sporna odluka: Univerzitetski profesori u Tuzli ponovo mogu imati veće plate od ministara

Tokom hitne sjednice Skupštine TK je usvojen i zaključak kojim se predviđa kreiranje novog Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika.


untz
Univerzitet u Tuzli

Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona su na sjednici hitnog karaktera usvojili izmjene ranije izmijenjenog zakona, a na osnovu kojeg je bilo onemogućeno da između ostalih, ljekari i univerzitetski profesori imaju plate veće od ličnih naknada ministara, odnosno premijera.

Naime, zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona na prethodnoj sjednici su usvojili izmijenjeni Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK, s ugrađenim amandmanom kantonalne vlade koji se naknadno ispostavio spornim.

Novi zakon: Univerzitetski profesori u Tuzli ne mogu imati veću platu od premijera

Naime, uvrštenim amandmanom, između ostalih, zdravstvenim radnicima, posebno ljekarima u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli te akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli je onemogućeno da imaju plate koje prelaze iznos ličnih naknada kantonalnih ministara i premijera.

Zbog toga, obračuni njihovih plata u prethodnim danima nisu izvršeni, a zastupnici u Skupštini TK su se sastali kako bi na hitnoj sjednici zakon ponovno izmijenili.

 – Na prošloj sjednici Skupštine TK su usvojene izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK. Između ostalog, usvojen je amandman vlade kojim su se ograničavale plate, ali kod njihovog obračuna došlo bi se do smanjenja plata nekih već stečenih materijalnih prava akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli te medicinskom osoblju visoke stručne spreme. Uočenu grešku sada ispravljamo te smo izbrisali amandman i zakon vratili u formu u kojoj je vrijedio od 2015. godine, kazao je predsjedavajući Skupštine TK Žarko Vujović iz Demokratske fronte.

 – Direktor UKC-a Tuzla i rektor Univerziteta u Tuzli imaju primanja koja ne mogu biti veća od plate premijera, a direktori svih drugih javnih ustanova i preduzeća ne mogu imati platu koja je veća od plata ministara. Amandmanom sa prošle sjednice su pored direktora uključeni i zaposlenici, što u UKC-u Tuzla i na Univerzitetu u Tuzli pravi problem jer postoji značajan broj ljudi koji zbog svojih titula i kolektivnih ugovora imaju primanja koja su veća te im se plate ne mogu obračunati i isplatiti, kazao je opozicioni SDP-ov zastupnik u Skupštini TK Dževad Hadžić.

Opozicija smatra i da ovdje nije riječ tek o pukoj greški, jer kako navodi Silva Banović iz Naroda i pravde, ono što se dogodilo je nečuveno i predstavlja degradiranje visokoobrazovanog kadra.

 – Poruka da jedan političar vrijedi više od anesteziologa i neurohirurga, koji svakodnevno drže živote čovjeka u svojim rukama, ali i od doktora nauka, odnosno profesora, je strašno. Upozoravali smo da će od ovoga doći i niko nije slušao konstruktivne prijedloge opozicije, ističe Banović.

Tokom hitne sjednice Skupštine TK je usvojen i zaključak kojim se predviđa kreiranje novog Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti. To bi trebalo biti finalizirano do kraja ove godine.