PFSA: Studenti na rezultate ispita čekaju skoro dva mjeseca

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo rezultati pismenog dijela ispita se moraju objaviti u roku od pet dana. Međutim, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu studenti na rezultate ispita iz predmeta Porodično pravo II (Roditeljsko i starateljsko pravo) čekaju još od 19.07.2014. godine.


pfsa11

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo rezultati pismenog dijela ispita se moraju objaviti u roku od pet dana. Međutim, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu studenti na rezultate ispita iz predmeta Porodično pravo II (Roditeljsko i starateljsko pravo) čekaju još od 19.07.2014. godine.

Studenti koji su 19. jula pristupili polaganju drugog semestralnog testa iz predmeta Porodično pravo II (Roditeljsko i starateljsko pravo) još uvijek čekaju na rezultate ispita, iako u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo u članu 64. stoji da rezultati pismenog dijela ispita moraju biti objavljeni u roku od pet dana od dana održavanja ispita uz obavezno oglašavanje termina u kojem student može izvršiti uvid u svoj rad.

– Nevjerovatno je da na rezultate ispita čekamo skoro dva mjeseca. Septembarski rok je zvanično počeo, naredni termin za polaganje ovog ispita je 20. septembar, a rezultata sa junsko-julskog ispitog roka još uvijek nema, navodi se u pismu koje je stiglo na našu e-mail adresu.

Posljednje obavještenje na zvaničnoj stranici Fakulteta vezano za ovaj predmet objavljeno je 18. jula i tiče se rasporeda i satnice polaganja.

Pokušali smo kontaktirati i studentsku službu, ali ista nije odgovarala na naše pozive.

Studentske diskusije: Porodično pravo II / Roditeljsko i starateljsko pravo

(STUDOMAT.ba)