PFK: Prva odbrana doktorske disertacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku

Dana 21.6.2014.godine u 12:00 sati u Amfiteatru 3 Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku uspješno je odbranjena prva doktorska disertacija na ovom Fakultetu.


Foto: PFK
Foto: PFK

Dana 21.6.2014.godine u 12:00 sati u Amfiteatru 3 Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku uspješno je odbranjena prva doktorska disertacija na ovom Fakultetu.

Prije početka zvaničnog dijela odbrane komisiji, kandidatu i mnogobrojnim gostima se obratio doc. dr. Ismet Alija – osnivač i glavni menadžer Pravnog fakulteta, koji je u svom obraćanju apostrofirao značaj i smisao pisanja i odbrane doktorske disertacije.

Kandidat za odbranu doktorske disertacije bio je mr. Izet Nizam, a tema rada „Državna funkcija sigurnosti“, uz mentorstvo prof. dr. Ferida Otajagića. Članovi komisije na odbrani doktorske disertacije su pored mentora prof. dr. Ferida Otajagića bili prof. dr. Džemal Najetović – predsjednik komisije i prof. dr. Mensur Kustura – član komisije. Odbranom doktorske disertacije i objavom iste mr. Izet Nizam dobija zvanje doktora pravnih nauka – uža naučna oblast Javno pravo.

U radu kandidat polazi od pozitivne pretpostavke da postoji korelacija između državnih organa uprave i agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini i ostvarivanja sigurnosti i zaštite na aerodromu i zračnom prometu.

Mr. Izet Nizam je na 251 stranici teksta A4 formata problematizirao uslove koji trebaju biti ispunjeni da bi se ostvarila sigurnosti u općem kao i sigurnost aerodroma i graničnih prelaza u posebnom aspektu.

U zaključnim razmatranjima kandidat konstatuje da trenutno stanje sigurnosti u svijetu pokazuje velika gibanja, uzimajući u obzir tehnološka otkrića, sve prisutnije integracione procese globalizacije, međunarodne konflikte sa različitim karakterima i intenzitetima, velike poteškoće u upravljanju krizama, te da veliki internacionalni sigurnosni izazovi kao što su terorizam, organizirani kriminal, informatički kriminal, trgovina ljudima, pranje novca etc., predstavljaju problemske segmente koji utiču na međunarodnu sigurnost, kao i stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Komisija je zaključila da je autor problematizirao veoma zanimljivu i aktuelnu temu, o kojoj nema mnogo recentne literature u domaćoj pravnoj nauci.

Odbrani doktorske disertacije prisustvovali su nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta, kao i porodica, mnogobrojni prijatelji i poznanici kandidata, navodi se u saopštenju iz Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

(pfk.edu.ba)