Kvizomat: Test pitanja za studente ekonomije, možete li ga riješiti?

Ako ste student ekonomije, pokušajte tačno odgovoriti na sva pitanja u ovom kvizu.


Ekonomija (dolazi od grčke riječi Oikonomia; oikos – kuća, nomos – zakon) je naučna disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima.

Advertisements

U osnovi gore navedene definicije su dvije ključne zamisli u ekonomiji.

Prvo: Sva su dobra oskudna. Ne postoji način da neka zemlja može proizvoditi beskonačne količine dobara. Iz toga proizlazi da bez obzira na to koliko ekonomija neke zemlje bila razvijena ona ne proizvodi dovoljno da bi mogla zadovoljiti čak i mali broj želja svih svojih stanovnika.

Advertisements

Pošto su želje neograničene, a dobra ograničena ekonomija mora pronaći način da dobra proizvodi na najefikasniji mogući način. Efikasnost je, dakle, druga bitna odrednica savremenih ekonomija.

Danas vam donosimo zanimljiv kviz znanja za studente ekonomije. Možete li imati 10/10 tačnih odgovora?

 1. 1 Sistemi koji su dinamični, utiču jedni na druge i okrenuti su ka okruženju, su:

  1. Otvoreni
  2. Zatvoreni
  3. Ciklični
  Tačno!
  Netačno!
 2. 2 Naziv za razliku koja postoji između lijeve i desne strane u sistemu knjigovodstvenih računa je:

  1. bilans stanja
  2. saldo
  3. aktiva
  4. bruto
  Tačno!
  Netačno!
 3. 3 Prihod od akcija je:

  1. regres
  2. dividenda
  3. rabat
  4. ništa od navedenog
  Tačno!
  Netačno!
 4. 4 Poslovna funkcija, koja uz najmanje troškove obezbjeđuje prostorno i vremensko pozicioniranje resursa u podršci poslovnih ciljeva i planova preduzeća i primjenom savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u funkciji integriše proces razvoja, snabdijevanja, transporta, skladištenja, održavanja, pakovanja i distribucije proizvoda, zove se:

  1. transport
  2. manipulacija
  3. planiranje
  4. pozicioniranje
  5. logistika
  Tačno!
  Netačno!
 5. 5 Koji ekonomski pokazatelj najviše govori o životnom standardu jedne zemlje?

  1. Stopa inflacije
  2. BDP per capita
  3. Nivo deviznih rezervi
  4. Visina državnog budžeta
  Tačno!
  Netačno!
 6. 6 Trgovačka marža je:

  1. maloprodajni popust za odloženo plaćanje
  2. razlika između nabavne i prodajne cijene trgovca, namijenjena pokriću troškova prometa i ostvarivanju profita
  3. raspon nivelisanih cijena u maloprodaji
  Tačno!
  Netačno!
 7. 7 Neto investicije predstavljaju razliku između:

  1. bruto investicija i amortizacije
  2. bruto prihoda i troškova
  3. bruto profita i poreza
  Tačno!
  Netačno!
 8. 8 Šta je akumulacija?

  1. Akumulacija je kontinuirano odvajanje dijela prisvojenog profita radi uvećanja kapitala, proširenja i usavršavanja proizvodnje
  2. Akumulacija nije kontinuirano odvajanje dijela prisvojenog profita radi uvećanja kapitala, proširenja i usavršavanja proizvodnje.
  3. Akumulacija je kontinuirano odvajanje dijela prisvojenog profita radi uvećanja kapitala.
  Tačno!
  Netačno!
 9. 9 Kultura, ekonomija, politika ,tehnologija, dijelovi su:

  1. Opšteg okruženja organizacija
  2. Specifičnog okruženja organizacija
  3. Internog okruženja organizacija
  Tačno!
  Netačno!
 10. 10 Tržišna vrijednost robe se mijenja:

  1. ako se mijenja ponuda i tražnja
  2. ako se mijenja produktivnost za proizvodnju robe
  3. ako se mijenja cijena
  Tačno!
  Netačno!

Kvizomat: Test pitanja za studente ekonomije, možete li ga riješiti?

Kreirano
 1. Rezultati kviza
  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima
 2. Rezultati kviza

  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima