Otvorene prijave za Školu kreativnog dokumentarnog filma “Ko je vidio Video?!”

Pravo Ljudski, u suradnji sa Nacionalnom fondacijom za demokratiju (NED) iz Washigtona, SAD, i lokalnim partnerskim organizacijama, poziva sve mlade ljude, starosne dobi od 17 do 21 godina, da se prijave za učešće u 3. školi dokumentarnog filma Ko je vidio video?!.


KoJeVidioVideo3

Pravo Ljudski, u suradnji sa Nacionalnom fondacijom za demokratiju (NED) iz Washigtona, SAD, i lokalnim partnerskim organizacijama, poziva sve mlade ljude, starosne dobi od 17 do 21 godina, da se prijave za učešće u 3. školi dokumentarnog filma “Ko je vidio video?!”.

Škola dokumentarnog filma osmišljena je kao autorska platforma za razvoj kreativnog pristupa stvaranju, istraživanju i razrađivanju scenarija za dokumentarni film, uz osnovnu edukaciju na poljima režije, kamere, zvuka, montaže i post-produkcije. “Ko je vidio video?!” potencira značaj ličnih priča i ideja, a nakon procesa selekcije dvanaest mladih autora i autorica iz čitave BiH zajedno sa tutorima i tutoricama iz čitavog svijeta formirati će kreativni tim.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Osnovni kriteriji za prijavu mladih na 3. školu dokumentarnog filma “Ko je vidio video!?” su starosna dob od 17 do 21 godine i poznavanje engleskog jezika. Pravo Ljudski posebno ohrabruje mlade koji ne pohađaju visokoškolske ustanove i dolaze iz ruralnih ili manjih sredina da apliciraju. Učešće u školi podrazumijeva obavezno prisustvo svim radionicama, vježbama i razgovorima, a sve troškove učešća (put, hrana i smještaj) snosi Pravo Ljudski.

Prijave se mogu poslati do 10. 10. 2014. godine na e-mail vidivideo@pravoljudski.org, a poziv na učešće i sve informacije možete naći na web sajtu www.pravoljudski.org.

(STUDOMAT.ba)