Osmi naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci” – StES 2015 Banja Luka

Osmi naučno-stručni skup Studenti u susret nauci sa međunarodnim učešćem, održat će se u Banjoj Luci od 25. do 27. novembra 2015. godine, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.


stes 2015 banja luka

Naučno-stručni skup je multidisciplinarnog karaktera i moguće je objaviti rad iz bilo koje naučne oblasti.

Kako se navodi u saopštenju Organizacionog odbora, cilj je unaprijediti naučno-istraživački rad studenata, promovisati naučni duh akademske zajednice, razmijeniti mišljenja i ideje i stvoriti nova prijateljstva.

Zbog povećanog broja zahtjeva autora, krajnji rok za prijem sažetaka je produžen do  1. oktobra 2015. godine.

Rok do kojeg morate potvrditi Vaše učešće na skupu je 10. oktobar 2015. godine.

Domaći autori sažetak pripremaju na engleskom i jednom od jezika u Bosni i Hercegovini. Obje verzije sažetaka dostavljaju se u jednom (MS Word) dokumentu, na elektronsku poštu: abstract.stes@gmail.com. Sažetke je potrebno pripremiti u skladu sa Uputstvom za pisanje sažetaka.

Više informacija možete dobiti na internet stranici: www.stes.rs.ba ili kontaktom na e-mail adresu: info@stes.rs.ba

(STUDOMAT.ba)