fbpx

Općina Sanski Most: Objavljen konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja odnosno od 14.01.2023. godine do 30.01.2023. godine.


Ilustracija: Envato / STUDOMAT

Općina Sanski Most je 14.01.2023. godine raspisala Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2022/2023. godinu, koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH shodno Odluci o dodjeli stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 04/22).

Advertisements

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za stipendiranje studenata sa područja općine Sanski Most za akademsku 2022/2023. godinu je 145.000,00KM.

Advertisements

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja odnosno od 14.01.2023. godine do 30.01.2023. godine, i objavljen je u dnevnom listu Oslobođenje (14.01.2023. godine), oglasnoj ploči općine Sanski Most i web stranici Općine, uz napomenu da aplikacije/prijave na Konkurs koje se dostavljaju organu uprave moraju biti kompletne (obavezno vidjeti tekst Konkursa i Odluku/e – sve objavljeno na web stranici) i dostavljene organu u predviđenom roku a najkasnije do 30.01.2023. godine, a eventualne dopune aplikacije/prijave na Konkurs – dostavljaju se na isti način, ali u vremenskom periodu objave Konkursa.

Aplikacije se mogu dostaviti organu uprave direktno putem Šalter sale (u vremenskom periodu rada Šalter sale) i/ili putem pošte (dan predaje u pošti se smatra kao dan predaje organu uprave).

Izjave koje se ovjeravaju mogu se preuzeti i u Šalter sali organa uprave općine Sanski Most i odmah ovjeriti i/ili tražiti da se dostavi na e-mail studenta, kako bi iste mogli popuniti te eventualno i ovjeriti u mjestu boravišta studenta (nadležni organ/i u BiH za ovjeru dokumenata – Grad/Općina – Šalter sala i sl.).

Sve neophodne dodatne informacije zainteresirani studenti mogu dobiti u organu uprave općine Sanski Most (Šalter sala općine Sanski Most ili putem e-maila: obrazovanje@sanskimost.gov.ba), a svu dokumentaciju možete preuzeti na vezama ispod i/ili tražiti da Vam se dostavi na e-mail.

Više informacija o konkursu pročitajte ovdje.

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!