Općina Bugojno raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021. godinu

Općina Bugojno objavila je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima koji imaju stalno prebivalište na području Općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na Konkurs i koji se školuju u Bosni i Hercegovini.


bugojno 1
DCIM100MEDIADJI_0006.JPG

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/21. godinu, a dodijelit će se ukupno 170 stipendija za koje su u općinskom budžetu predviđena sredstva od 170.000 KM.

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici generacije školske 2019/20. godine koji su upisali redovni studij, studenti sa natprosječnim uspjehom, studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili oba roditelja i djeca korisnici socijalne pomoći). djeca sa posebnim poterebama (invaliditeta 60 % i više), djeca šehida i poginulih boraca, RVI, djeca sa invaliditetom od 100 % i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i redovni studenti od prve do šeste godine koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija.

Iznos stipendije je 100 KM i bit će isplaćene u deset jednakih mjesečnih rata.

Iz Općine napominju da se prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju lično u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija Općinskog vijeća za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/2021. godinu.

Rok za prijavu je 4. april 2021. godine, a više informacija možete pronaći u samom ovdje..