Omladinska banka: Rok za prijave projekata je 15. april

Omladinska banka od 2008. godine promijenila je mnoge zajednice u Bosni i Hercegovini. Ukoliko vaš grad ima omladinsku banku, pokrenite svoje prijatelje i prijateljice, uključite zajednicu i prijavite svoj projekt!


omladinska banka 2014 cover

Omladinska banka od 2008. godine promijenila je mnoge zajednice u Bosni i Hercegovini. Ukoliko vaš grad ima omladinsku banku, pokrenite svoje prijatelje i prijateljice, uključite zajednicu i prijavite svoj projekt!

Program Omladinske banke BiH ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova, mladi od 15 do 30 godina, izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih, te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama.

Od februara 2008. do decembra 2012. godine, Fondacija Mozaik osnovala je i razvijala program 31 Omladinske banke uz podršku donatora Irske razvojne agencije, Fondacije Sjeverne Irske, Balkanskog fonda za demokratiju, Nacionalne zaklade za demokratiju, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i u partnerstvu sa Općinama/Opštinama Modriča, Mrkonjić Grad, Šekovići, Tešanj, Zvornik, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Zavidovići, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šipovo, Usora, Vukosavlje, Žepče, Bosanski Petrovac, Bugojno, Brod, Konjic, Lopare, Pelagićevo, Petrovo, Živinice, Prozor-Rama, Goražde, Bosanska Krupa, Cazin, Kladanj, Odžak.

Od 2008. do 2012. godine, Omladinske banke u 31 općini/opštini odobrile su 675 projekata mladih ukupne vrijednosti 2.541.374 KM. Sredstva za realizaciju projekata obezbijedili su Fondacija Mozaik iz sredstava donatora i partnerske općine/opštine u ukupnom iznosu od 1.192.846 KM, te mladi u zajednicama kroz mobilizaciju lokalnih resursa u ukupnom iznosu od 1.348.528 KM. Svi projekti realizovani su zahvaljujući radu 9.447 volontera i volonterki koji su uložili 159.898 volonterskih sati kako bi doprinijeli poboljšanju društvenog i ekonomskog života u svojim zajednicama. Čak 328.556 osoba imalo je koristi od realizacije ovih projekata.

U 2013. godini, omladinske banke aktivne su u 31 općini/opštini Bosne i Hercegovine, gdje mladi realizuju 321 projekat ukupne vrijednosti od 1.080.679,99 KM od čega su neformalne grupe mladih obezbijedile 595.829,68 KM u svojim zajednicama, a 484.850,04 KM su sredstva iz fondova omladinskih banaka koje zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik, od donatora USAID-a, vlasti i partnerskih općina/opština u BiH.

Nakon uspješnih dosadašnjih rezultata, u periodu do 2015. godine, Mozaik će realizovati u 31 opštini/općini Program Omladinske banke uz podršku Američke razvojne agencije za međunarodni razvoj (USAID), a očekuje se da će biti podržano još oko 600-800 projekata mladih, uglavnom u ruralnim sredinama, u ukupnoj vrijednosti oko 1.500.000 KM. Sredstva za projekte će obezbijediti Fondacija Mozaik iz sredstava USAID-a i vlastitih izvora, 31 partnerske općine/opštine i sredstava koje su prikupile neformalne grupe mladih u svojim zajednicama kroz mobilizaciju lokalnih resursa.

Omladinska banka od 2008. godine promijenila je mnoge zajednice u Bosni i Hercegovini. Sada i vi možete postati dio ovih promjena i prijaviti svoj projekt na www.omladinskabanka.ba. Ukoliko vaš grad ima omladinsku banku, pokrenie svoje prijatelje i prijateljice, uključite zajednicu i prijavite svoj projekt! Više informacija na web-stranici i Facebook stranici Omladinske banke u BIH.

(omladinskabanka.ba)