Održan okrugli sto o efikasnosti projekata zapošljavanja

Efikasnost projekata zapošljavanja u RS, prepreke i šanse naziv je okruglog stola koji je u Banja Luci organizovao Centar civilnih inicijativa. Okruglom stolu, čiji je cilj podsticanje zapošljavanja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, učestvovali su i predstavnici Odbora Narodne skupštine RS za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, kao i ostali akteri sa tržišta rada.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Efikasnost projekata zapošljavanja u RS, prepreke i šanse naziv je okruglog stola koji je u Banja Luci organizovao Centar civilnih inicijativa. Okruglom stolu, čiji je cilj podsticanje zapošljavanja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, učestvovali su i predstavnici Odbora Narodne skupštine RS za zdravstvo, rad i socijalnu  politiku, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, kao i ostali akteri sa tržišta rada.

Advertisements

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati višemjesečne analize politika zapošljavanja u BiH radi pokretanja inicijative za hitne reforme u sektoru rada i zapošljavanja.

– Vlada RS u toku ove godine uložila 25 miliona maraka u više projekata zapošljavanja, kroz koje će do kraja godine biti zaposleno oko 5.000 novih radnika. U 2013. godini za devet mjeseci zaposleno je 21.449 lica sa evidencije Zavoda, od čega je posredovanjem Zavoda zaposleno 17.000 radnika u Republici Srpskoj, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Milko Čolaković i dodao da se od ukupno 160.000.000 KM prihoda za 2013. godinu samo 29.000.000 KM ili 18% odnosi na Zavod Republike Srpske, te da je oko 76% sredstava utrošeno za namjene zbog koji postoji ova institucija, dakle za novčanu naknadu, dokup staža i programe aktivne politike zapošljavanja.

Advertisements

– Situacija u Republici Srpskoj mnogo bolja nego što je to slučaj u Federaciji BiH, rekao je menadžer u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa Adis Arapović, dodajući da je najveća prepreka efikasnijem radu u Federaciji servisiranje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih.

Ovaj događaj provodi se u okviru kampanje “Posao narodu”, koja je pokrenuta polovinom ove godine sa ciljem da pomogne nezaposlenim, studentima i dr. da razumiju prava i politiku zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

(zzzrs.net)