Odluka Senata UNSA: Svi studenti bezuslovno imaju pravo upisati narednu godinu

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu na 23. vanrednoj sjednici koja danas održana donesena je odluka da svi studenti imaju pravo upisati narednu godinu studija bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju KS.


graduation 1

Tako se prema ovoj odluci odobrava produženje roka za upis u narednu studijsku godinu do 16. oktobra 2020. te se studenti koji su odslušali sve predmete iz završne godine studija mogu upisati apsolventski staž.

Na stranici Univerziteta u Sarajevu objavljeno je i da se ovom odlukom stavlja van snage Zaključak Senata Univerziteta u Sarajevu od 30. septembra.

Također, Služba za nastavu i studentska pitanja se zadužuje da u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i ovom odlukom izvrši izmjene i dopune Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu i studijsku 2020/2021. godinu.