Od Sokoca do Travnika: Spisak univerziteta u BiH

Prema Webometricsu, portalu koji rangira sve univerzitete na svijetu, fakulteti i univerziteti u Bosni i Hercegovini ne mogu se pohvaliti dobrim plasmanom.


webometrics Spisak univerziteta u BiH 2016

Na listi Webometricsa u Bosni i Hercegovini postoje 82 univerziteta i fakulteta. Prema rangiranju, Univerzitet u Sarajevu je na prvom mjestu kada su u pitanju bh. univerziteti. Na svjetskoj listi se nalazi na 1820. mjestu. Drugi je Univerzitet u Tuzli koji je Webometrics rangirao na 3.186 mjesto u svijetu.

Slijedi ga International University of Sarajevo koji se na svjetskoj listi nalazi na 3.463 mjestu. Četvrti je Univerzitet BURCH (3.686. mjesto), Univerzitet u Zenici (3.709. mjestu), Univerzitet u Banjaluci (4.596.mjesto), Sveučilište u Mostaru (5.094. mjesto), Univerzitet Džemal Bijedić Mostar (12.612. mjesto)…

Spisak univerziteta i visokoškolskih ustanova u BiH u sklopu kojih djeluju fakulteti (izvor: Webometrics):

1. Univerzitet u Sarajevu

2. Univerzitet u Tuzli

3. International University of Sarajevo

4. International BURCH University Sarajevo

5. Univerzitet u Zenici

6. Univerzitet u Banjoj Luci

7. Sveučilište u Mostaru

8. Evropski univerzitet Distrikt Brčko

9. Univerzitet u Istočnom Sarajevu

10. Veterinarski institut Republike Srpske

11. Panevropski univerzitet Apeiron

12. Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

13. Univerzitet za poslovne studije Banjaluka

14. Slobomir P Univerzitet

15. Sarajevo School of Science & Technology

16. Univerzitet u Bihaću

17. Univerzitet u Istočnom Sarajevu

18. Visoka škola Koledž za industrijski i poslovni menadžment

19. Univerzitet Vitez u Travniku

20. Koledž Banjaluka

21. Univerzitet Sinergija

22. Internacionalni Univerzitet Travnik

23. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka

24. Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi

25. Univerzitet u Travniku

26. Nezavisni Univerzitet Banja Luka

27. American University in Bosnia and Herzegovina

28. Visoka medicinska škola Prijedor

29. Visoka škola Logos centar Mostar

30. Univerzitet u Bijeljini

31. College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

32. Visoka škola Prometej

33. Visoka poslovno-tehnička škola Doboj

34. Visoka škola za uslužni biznis Sokolac

35. University College CEPS Center for Business Studies Kiseljak

36. Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor

37. Visoka škola poslovnog menadžmenta Primus Gradiška

38. Sveučilište Hercegovina

39. Univerzitet modernih znanosti

40. Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo

41. Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje

42. Međunarodni univerzitet Goražde

(N1)