Objavljeni preliminarni rezultati konkursa za dodjelu stipendija općine Vitez za 2020/2021. godinu

Općina Vitez objavila je Preliminarne rezultate konkursa za dodjelu općinskih stipendija za akademsku 2020/2021. godinu.


Foto: Ilustracija

Na Konkurs za dodjelu stipendija općine Vitez za ak. 2020/2021. godinu pristiglo je ukupno 206 prijava, koje je općinska Komisija bodovala i utvrdila Preliminarnu listu koju možete pogledati na ovom linku.

Advertisements

Iz Općine napominju da studenti koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog budžeta ili se odriču od prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome obavijeste Komisiju putem protokola općine Vitez.

Advertisements

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja (23.04.) Preliminarne rang liste na oglasnoj ploči ili na web stranici općine Vitez, a prigovor je potrebno uputiti putem protokola općine Vitez, a mora biti vlastoručno potpisan te treba biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Više informacija pronađite na linku.