Objavljen Javni oglas za prijem 35 pripravnika – volontera u pravosudnim ustanovama Tuzlanskog kantona

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavilo je Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Riječ je o oglasu za prijem 35 diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika – volontera za potrebe pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona, na period do 2 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

Prema oglasu, kandidati pored općih uslova trebaju da ispunjavaju i poseban uslov da imaju zvanje diplomiranog pravnika, visoke stručne spreme – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova.

Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija.

Prijave se dostavljaju Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Džafer mahala broj 51, 75 000 Tuzla, putem pošte preporučenom pošiljkom, sa naznakom “za Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona – ne otvarati”, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Javni oglas se može preuzeti ovdje.

(Tuzlanski.ba)