Objavljen dodatni rok za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu

Treći prijavni rok bit će održan od 21.09. do 30.09.2022. godine.


UNSA
UNSA

Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2022/23. godini objavljuje dopunu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija i to prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.

Advertisements

Prijava i upis kandidata na dodatnim prijavnim rokovima vrši se u skladu sa raspoloživim slobodnim mjestima prethodno odobrenim od Vlade Kantona Sarajevo.

Treći prijavni rok za stručni studij, prvi ciklus studija i integrisani studij bit će održan od 21.09. do 30.09.2022. godine.

Advertisements

Prijava za treći prijavni rok vrši se podnošenjem dokumentacije na studentsku službu fakulteta na koji se kandidat prijavljuje zaključno sa 30.09.2022. godine.

Na fakultetima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u terminima koje utvrdi komisija za prijem, a koje će studenteske službe objaviti na svojim web stranicama.

Više informacija o dodatnom upisnom roku za studente Univerziteta u Sarajevu pročitajte klikom ovdje.