Novi program Erasmus+ za period 2021-2027 je spreman

Erasmus + (2021-2027) obuhvatit će, ne samo visoko obrazovanje, već i sve nivoe i vrste obrazovanja i osposobljavanja.


Novi program Erasmus

Vijeće njemačkog predsjedništva i pregovarački tim Europskog parlamenta osigurali su privremeni sporazum o programu Erasmus + za period 2021-2027. Novi program bit će puno inkluzivniji od dosadašnjeg, a očekuje se da će utrostručiti broj učesnika, čak i do 12 miliona ljudi. Obuhvatit će ne samo visoko obrazovanje, već i sve nivoe i vrste obrazovanja i osposobljavanja.

Advertisements

Dobit će značajan budžet od 24,57 milijardi eura u tekućim cijenama plus 1,7 milijardi eura u cijenama iz 2018. godine, što predstavlja značajan porast u odnosu na iznos za trenutni program. 83% ukupnog budžeta bit će dodijeljeno aktivnostima u oblasti obrazovanja i obuke, 10,3% aktivnostima u oblasti mladih i 1,9% sportskim aktivnostima.

Erasmus + 2021-2027 nuditi će pristup učenicima u visokom ili osnovnom obrazovanju, strukovnom obrazovanju ili osposobljavanju, obrazovanju odraslih, neformalnom učenju, mladima i aktivnom učešću u raznim aktivnostima. Također će olakšati sudjelovanje malih i osnovnih organizacija i ljudi s manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom i migrante, kao i građane EU koji žive u udaljenim područjima.

Inkluzivnost programa takođe je ojačana odredbama o virtualnom učenju i mjerama kao što su jezična podrška, pripremne posjete, obuka i virtualna saradnja za ljude koji nisu u mogućnosti da učestvuju u mobilnosti učenja u području obrazovanja i obuke, mladih i sporta.

Advertisements

Biće ključan za postizanje okvira Evropskog obrazovnog prostora do 2025. godine, pružaće broje nove mogućnosti za omladinske razmjene i mobilnost mladih, podržavaće inovativne metode učenja, promovisaće zelene i digitalne vještine i podržavaće nove vodeće inicijative poput #EuopeanUniversities i #DiscoverEU!

Sve ovo će zavisiti od ukupnih pregovora o višegodišnjem finansijskom okviru, a to znači da početak novog programa zavisi od konačnog odobrenja sljedećeg dugoročnog budžeta od strane Vlada i institucija.

Više o samom političkom dogovoru i okviru u kome je pripremljen novi Erasmus+ program možete pogledati ovdje.