Neformalno obrazovanje pomaže u zapošljavanju mladih

Evropski forum mladih, u saradnji sa Univerzitetom u Bathu i agencijom GHK Consulting, prezentirali su rezultate istraživanja "Utjecaj neformalnog obrazovanja omladinskih udruženja na zapošljavanje mladih".


Evropski forum mladih, u saradnji sa Univerzitetom u Bathu i agencijom GHK Consulting, prezentirali su rezultate istraživanja “Utjecaj neformalnog obrazovanja omladinskih udruženja na zapošljavanje mladih”.

Advertisements

Cilj istraživanja bio je procijeniti da li kompetencije i vještine dobijene putem neformalnih obrazovnih programa u omladinskim udruženjima, doprinose zapošavanju mladih.

Rezultati su pokazali da neformalno obrazovanje ima visok uticaj na razvoj  tzv. soft-skills – mekih vještina. Među šest vještina koje poslodavci najčešće zahtijevaju su one vještine koj se razvijaju kroz sudjelovanje u aktivnostima omladinskih udruženja (komunikacijske vještne, timski rad, donošenje odluka, organizacijske vještine i samopouzdanje).

Prema istraživanju, poslodavci cijene iskustvo i vještine koje se stječu u omladinskim udruženjima, posebno u situacijma kada mladi nemaju ili imaju vrlo malo formalnog radno iskustvo, čime rad omladinskih udruženja daje važan doprinos u prelasku iz obrazovnog sistema na tržište rada.

Istraživanje je uključivalo konsultacija sa 245 omladinskih udruženja, anketiranje više od 1300 mladih osoba i fokus grupe s poslodavcima iz cijele Evrope.

Advertisements

Više od 40% ispitanika/ca su bili uključeni u aktivnosti omladinskih udruženja u periodu od pet ili više godina, a 28% za tri do pet godina.

Jedan učesnika/ca radionice s poslodavcima rekao/la je: „Možete biti sigurniji da će takvi kandidati/kinje preuzimati više odgovornosti , raditi u timu i znati kako da se usmjere na postizanje dobrih rezultata“.

Kvalitet i pristupačnost programa neformalnog obrazovanja, kao i povećanje mobilnosti, ključni su faktori u povećanju zapošljavanja mladih, prenosi portal mladi.org iza kojeg stoji Institut za razvoj mladih KULT koji ima na desetine mladih koji su odličan primjer rezultata ovog istraživanja.

Kompletno istraživanje možete pročitati na ovom linku.

(mladi.org)