Napredni trening iz oblasti tranzicione pravde okupio 24 bh. studenta

U periodu od 10. do 15. decembra 2013. godine održan je napredni trening iz oblasti tranzicione pravde u Bijeljini. Na ovoj obuci učestvovala su 24 studenta prava, političkih nauka i novinarstva iz Tuzle, Banje Luke, Mostara, Sarajeva i Bijeljine.


Napredni trening tranziciona pravda bn

U periodu od 10. do 15. decembra 2013. godine održan je napredni trening iz oblasti tranzicione pravde u Bijeljini. Na ovoj obuci učestvovala su 24 studenta prava, političkih nauka i novinarstva iz Tuzle, Banje Luke, Mostara, Sarajeva i Bijeljine.

Helsinški odbor za ljudska prava u Bijeljini realizuje ovaj projekat u saradnji sa Norveškim helsinškim odborom, a uz finansijsku podršku USAID-a. Opšti cilj projekta je da se smanji uticaj koji negiranje ratnih zločina i glorifikacija ratnih zločinaca mogu da imaju na društvo i mlade generacije.

Teme naprednog treninga bile su raznovrsne i veoma edukativne. Studenti su razgovarali o krivičnoj pravdi, potrebi kazivanja istine, reparacijama, iskustvima drugih zemalja koje su koristile mehanizme tranzicijske pravde. Studenti su dali svoj doprinos treningu jer su predložili aktivnosti koje bi se trebale sprovesti da bi bosanskohercegovačko društvo prosperiralo i prevazišlo predrasude.

Jedna od predavačica na treningu bila je i Nora Rafaeil, pravnica iz Švajcarske koja je govorila o tranzicijskoj pravdi u međunarodnom kontekstu i o značaju tranzicijske pravde danas u svijetu.

– Mislim da se svi možemo složiti s tim da je BiH 18 godina nakon tragičnog rata potrebna istina, da je BiH potreban stabilan mir, da je potrebna ljubav umjesto mržnje, da je ovu zemlju potrebno graditi umjesto razgrađivati i rušiti, poručio je izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u RS, Branko Todorović.

(STUDOMAT.ba)