Na UNSA ne postoji jedinstveni pravilnik o plaćama, razlike između fakulteta drastične

Integracija Univerziteta u Sarajevu proces je koji je počeo prije nekoliko godina. Međutim, još uvijek nije okončan, a razlike u plaćama zaposlenih između pojedinih fakulteta na ovom univerzitetu su ono što smeta mnogim profesorima i zaposlenima.


universitas studiorum cover

Integracija Univerziteta u Sarajevu proces je koji je počeo prije nekoliko godina. Međutim, još uvijek nije okončan, a razlike u plaćama zaposlenih između pojedinih fakulteta na ovom univerzitetu su ono što smeta mnogim profesorima i zaposlenima.

Na zahtjev Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu sačinjen je zbirni izvještaj o prosječnim plaćama na Univerzitetu u Sarajevu. Iz ovog dokumenta, a u koji je portal “Klix.ba” imao uvid, proizlazi da je prosječna plaća redovnog profesora na UNSA u prosjeku 2.602 KM, vanrednog profesora 2.149 KM, docenta 1.699 KM, višeg asistenta 1.357 KM, asistenta 1.072 KM, dok neakademsko osoblje na UNSA ima prosječnu mjesečnu plaću od 882 KM.

Međutim, razlike između pojedinih fakulteta na UNSA su ogromne.

Uzmimo za primjer plaće asistenata. Iako je prosječna plaća asistenta na UNSA 1.072 KM, “Klix.ba” je imao uvid u platne liste zaposlenih asistenata na pojedinim fakultetima čija je plaća ispod 900 KM, dok postoje fakulteti na kojima asistenti imaju plaću i do 1.300 KM. Za osobe koje imaju isti stepen obrazovanja, rade identičan posao i u istom obimu, razlika na godišnjem nivou iznosi nekoliko hiljada KM. Mnogi smatraju da je ovakva praksa nepravedna i da se mora mijenjati.

Razlike, kako saznaje “Klix”, postoje i u plaćama dekana i prodekana na fakultetima u sklopu UNSA. Prosječna plaća dekana na nivou Univerziteta u Sarajevu iznosi 4.863 KM, što na godišnjem nivou iznosi 58.366 KM. Ali, i ovdje postoje znatna odstupanja. Pojedini dekani imaju mjesečnu plaću oko 3.000 KM (nešto više od 30.000 KM na godišnjem nivou), ali ima i fakulteta na kojima dekani imaju plaću od oko 6.000 KM (oko 70.000 na godišnjem nivou).

Iz Rektorata UNSA potvrdili su za “Klix” da su upoznati s ovim problemom.

– Na inicijativu Rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharema Avdispahića otpočele su aktivnosti na izradi jedinstvenog pravilnika o plaćama na Univerzitetu, što je i obaveza po članu 132. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju. Komisija eksperata, među kojim je i predstavnik Sindikata UNSA, najkasnije do 31.05.2015. godine dostavit će Senatu Univerziteta na dalje postupanje usaglašeni tekst nacrta Jedinstvenog pravilnika. Donošenje ovog pravilnika, nakon provedene široke unutaruniverzitetske rasprave, očekujemo do početka studijske godine 2015/2016, kažu iz Rektorata UNSA za “Klix.ba”.

Međutim, napominju da jedinstveni pravilnik ne znači jednake plaće nego jednaku metodologiju za obračun plaća i naknada na svim fakultetima, akademijama i institutima.

(Klix.ba)