Na današnji dan sa radom počeo Pravni fakultet u Sarajevu

Pravni fakultet u Sarajevu kao najstariji pravni fakultet u državi, osnovan je 20. augusta 1946. godine. Nastanak fakulteta vezuje se za početak savremene historije visokoškolske nastave u BiH.


pravni fakultet sarajevo

Prvoj akademskoj godini 1946/47. godine, nastava je počela 6. februara 1947. godine, a bilo je upisano ukupno 334 studenta. Od školske godine 1963/64. broj upisanih studenta raste, odnosno te godine je upisano preko 1000 studenata.

Matičari Pravnog fakulteta u Sarajevu su bili:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  1. akademik prof. dr. Mehmed Begović – redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu,
  2. akademik prof. dr. Gorazd Kušej – redovni profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani i
  3. prof. dr. Pavao Rastovčan – redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Izbor prvih nastavnika Pravnog fakulteta u Sarajevu izvršili su njegovi matičari, odnosno izabrali su dva redovna profesora za historijsko-pravne predmete: dr. Aleksandra Solovjeva i dr. Branislava Nedeljkovića, dva vanredna profesora: dr. Miloša Bajića za Rimsko pravo i dr. Hamdiju Ćemerlića za Ustavno pravo, te dva honorarna nastavnika: Dragomira Krndiju za Političku ekonomiju i Dragu Ljubibratića za Teoriju države i prava. Ovi nastavnici su kasnije birali druge nastavnike.

palata pravde pfsa

Od svog osnivanja, Pravni fakultet u Sarajevu je prošao kroz više pravnih režima u skladu sa tadašnjim saveznim i republičkim zakonima o visokoškolskom obrazovanju. Za sve to vrijeme, Pravni fakultet u Sarajevu ostao je samostalna javna ustanova čija je djelatnost vezana za organizovanje nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada. U postdejtonskoj BiH pravo osnivača prema Fakultetu vrši Kanton Sarajevo u skladu sa donesenim kantonalnim Zakonom o visokom obrazovanju.