Na današnji dan osnovan Pravni fakultet UNSA

Za Dan Pravnog fakulteta u Sarajevu izložba odabranih naučnih radova.


unsa

Izložba odabranih radova uposlenica i uposlenika Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta bit će otvorena povodom dana tog fakulteta u četvrtak, 6. aprila, u Biblioteci fakulteta.

Na izložbi će biti predstavljeni odabrani naučno-istraživački radovi objavljeni u posljednjih pet godina.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Pravni fakultet u Sarajevu osnovan je 1964. godine. Ove godine, za Dan Pravnog fakulteta, fokus će biti stavljen na recentniji naučno istraživački rad na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu.

Centralni fokus je na izložbi koju pripremaju prodekanesa za naučni rad Amila Ždralović sa profesoricom Melihom Povlakić i rukovoditeljicom Biblioteke Mirelom Rožajac Zulčić.

 – Na izložbi ćemo predstaviti naučno-istraživački rad uposlenica i uposlenika UNSA – PFSA, odnosno predstavit ćemo odabrane radove koji su objavljeni u posljednjih pet godina. Bit će predstavljene različite vrste pubilikacija – knjige, naučni i stručni radovi u časopisima i zbornicima, magistarske teze, doktorske disertacije i druge vrste publikacija. Imajući u vidu značajan broj naučno-istraživačkih radova koje potpisuju uposlenice i uposlenici UNSA – Pravnog fakulteta Sarajevo. Sa izborom radova objavljenih u proteklih pet godina, željeli smo prikazati širok dijapazon tema kojima su autori i autorice bavili, navela je autorica izložbe Amila Ždralović za Fenu.

Ona ističe da su dominantne teme iz oblasti prava, ali i iz drugih srodnih disciplina.

Osim tematske raznovrsnosti, ovo će biti prilika da predstavi i e-izdavaštvo UNSA – PFSA. Također, kada je riječ o naučno-istraživačkom radu na UNSA – PFSA, može se primijetiti navodi Ždralović, kontinuirani porast broj radova objavljenih kod renomiranih izdavača (kao što su npr. Springer i Kluwer), ali i generalno radova u međunarodnim relevantnim bazama podataka.

 – Namjera nam je bila da kroz izbor radova na izložbi predstavimo sve ove različite aspekte naučno-istraživačkog rad na UNSA – Pravnom fakultetetu. Svakako nam je važno predstaviti i posljednje brojeve Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu – najstarijeg pravnog časopisa u Bosni i Hercegovini, istakla je Ždralović.