Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH: Poziv za prijavu polaznika šeste generacije lidersko/trenerskog programa

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini sa ponosom objavljuje poziv za upis šeste generacije lidersko/trenerskog programa mreSVUBIH-a.


mreSVUBiH akademija

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini nastoji da kao organizacija koja radi sa mladima širom Bosne i Hercegovine unaprijedi njihova znanja i vještine, te da ih prenese na sljedeće generacije ambicioznih i pozitivnih mladih ljudi.

Stoga pozivamo sve zainteresovane, proaktivne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine željne učenja i širenja svojih znanja, mlade koji žele razvijati i unaprjeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva jednakih mogućnosti, da se prijave na mreSVUBIH AKADEMIJU.

MreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će mladima iz BIH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.

MreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četvorogodišnji program neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH.

MreSVUBIH AKADEMIJA uključuje trening edukacije, primjenu stečenog znanja u praksi,
kontinuiranu superviziju od strane profesionalaca iz ove oblasti, vršnjačku superviziju,
psihološku podršku i savjetovanje, konsultativan rad na individualnom i grupnom nivou.

Sveobuhvatna metodologija rada omogućiće vam da razvijete kapacitete u skladu sa vašim interesovanjima: vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, razvoj demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu, razvoj aktivizma među mladima, javno zagovaranje, filantropija i dr.

Osnovi uslovi za prijavu na poziv uključuju:

  • Završili ste srednju školu u BiH;
  • Želite svoje školovanje nastaviti u BiH;
  • Studirate u BiH i nemate više od 23 godine;

Posebni uslovi:

  • Motivisani ste da učite, razvijate svoje kompetencije i doprinosite društvu u kojem živite;
  • Vjerujete da su mladi u BiH resurs koji treba razvijati;
  • Posjedujete iskustvo u radu savjeta/vijeća učenika u BiH;
  • Zainteresovane kandidate molimo da se prijave tako što će ispuniti aplikacioni formular za mreSVUBiH AKADEMIJU.
  • Svoje prijave možete slati do 15.6.2020. godine, nakon čega će biti izvršen odabir kandidata koji će biti primljeni na akademiju.

Prijave koje pristignu nakon navedenog datuma ulaze u izbor za mreSVUBiH AKADEMIJU.

Za sva pitanja molimo vas da se obratite na tel: +387 33 933 200 ili na e-mail: office@mresvubih.org.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju (putem Skypea ili Zooma).