Mozgalica: Kako će Jack pobjeći iz zatvora?

Možete li riješiti ovu mozgalicu?


bca70b504f9cbcc25a9d1aedd8

Jack je smješten u ćeliju s prljavim podom i sa samo je jednim prozorom postavljenim tako visoko da ga niko ne može dosegnuti.

Ćelija je prazna, jedina stvar u njoj je lopata. U ćeliji je suho i vruće, ali Jack neće uskoro dobiti hranu ili piće. Ima samo dva dana da se izvuče iz zatvora. Ako ne – umrijet će.

Kopanje tunela nije opcija jer će trebati više od dva dana. Kako bi Jack mogao pobjeći iz ćelije?

bca70b504f9cbcc25a9d1aedd8

Rješenje pogledajte na narednoj stranici.