UNSA: Senat usvojio je program cjeloživotnog učenja: Medijska i informacijska pismenost

Senat Univerziteta u Sarajevu usvojio je program cjeloživotnog učenja: Medijska i informacijska pismenost, koji provodi Fakultet političkih nauka. Nakon testne faze, program će biti dostupan od 1. oktobra 2021. godine,


FPN UNSA cover

Pored ostalih mogućnosti, program će se izvoditi kao Masivni otvoreni online kurs (MOOC) iz medijske i informacijske pismenosti (MIP).

Advertisements

Program je razvijen na osnovu petogodišnje naučnoistraživačke saradnje Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka i UNESCO-a, a zasnovan je na UNESCO objedinjenom konceptu MIP-a i materijalima koji je razvio domaći tim stručnjaka.

Advertisements

MOOC MIP je usmjeren na obrazovanje i usavršavanje profesionalaca u svim oblastima života i djelovanja, a namijenjen je za stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i navika iz medijske i informacijske pismenosti koje bi studentima, nastavnicima (na svim nivoima obrazovanja) i svim zainteresiranim licima trebale olakšati kretanje u umreženom svijetu danas.

Nakon testne faze, Program će javno biti dostupan od 01.oktobra 2021. godine.