Mirovna akademija: Poziv za učešće na radionici “Sarajevo Raw”

Fondacija Mirovna akademija (u saradnji sa «Belgrade Raw») organizira dvodnevnu radionicu «Umjetničke prakse i aktivizam» 19. i 20. august 2017. godine u Sarajevu. Ova radionica prilika je da se istraže mogućnosti saradnje između umjetnosti i aktivističkih praksi.


Cilj ove radionice je pokušati odgovoriti na neka pitanja, kao što su na koji je način umjetnost povezana sa aktivizmom i da li ovdje postoji prostor „za saradnju“? Kako možemo koristiti umjetnost da učinimo naš aktivistički rad vidljivijim i korisnijim za širu društvenu zajednicu? Kako možemo koristiti umjetnost da bi uticali na socio-politička i ekonomska pitanja? Da li umjetnost ima potencijal da bude medij za prijenos važnih društvenih i političkih poruka? Da li su otvorene i inkluzivne umjetničke prakse u mogućnosti da postanu modeli za novu vrstu aktivizma „od i za ljude“?

Advertisements

„Sarajevo Raw“: Ova radionica koja će se implementirati u saradnji sa foto kolektivom „Belgrade Raw“ iz Beograda ima praktičan cilj, a to je da podstakne razmišljanje o pravljenju tzv. „složaja“, odnosno grupa fotografija povezanih na vizuelnom, narativnom ili simboličkom planu. Na radionici „Sarajevo Raw“ će se raditi sa materijalom koji su polaznici/e radionice već napravili/e, a koji se tiče Sarajeva u najširem smislu (od ulica i arhitekture, do ljudi i intimnih detalja grada i svega onoga šta nam grad kao takav znači). Ne postoje ograničenja kada je u pitanju starosna dob polaznika/ica radionice, te da li su oni amateri ili profesionalci, niti da li fotografišu analogno, mobilnim telefonom ili profesionalnim digitalnim aparatom. Radionica „Sarajevo Raw“ će se baviti “pričanjem priče” u vizuelnom svijetu. Ovim tipom radionica podstiče se kreativnije promišljanje šta je sve fotografija danas kao medij i kako je sve moguće da se kao takva prezentuje i više približi posmatraču/ici. U fokusu ove radionice bit će mehanizmi posmatranja fotografije, dublje i intimnije, stvarajući time vrlo jasne univerzalne emotivne vizuelne entitete uz pomoć jedne ili više fotografija. Razgovarat će se i razmjenjivati iskustva vezana za dokumentarnu i „street“ (uličnu) fotografiju, kao i o utiscima koje gradovi sami nose.

Advertisements

Ova radionica dio je projekta „Nove metode i alati za društvene promjene“, a podržana je od strane Mennonite Central Commitee (MCC). Za učesnike/ice koje nisu iz Sarajeva, organizator nije u mogućnosti da pokrije troškove smještaja i puta. Za učesnike/ice će biti osiguran ručak tokom dva dana (za vrijeme trajanja radionica). Broj mjesta na ovoj radionici je ograničen. U slučaju većeg broj prijava, vršit ćemo selekciju kandidata/kandidatkinja na osnovu prijavnog formulara (dijela koji se odnosi na motivaciju za učešće u radionici). Učesnici/e koji budu izabrani/e da učestvuju u radionici, sa sobom trebaju donijeti svoje već postojeće fotografije Sarajeva (budući da je to materijal sa kojim će se raditi).

Molimo vas da svoje prijavne formulare za učešće pošaljete najkasnije do ponedjeljka, 7. augusta 2017. godine na email adresu: info@mirovna-akademija.org

Više informacija:

(Mreža mira)

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!