“MEDICUS”: U martu obilježavanje sedmice mozga – “Tuzla Brain Week 2016”

U cijelom svijetu u periodu između 14.03. – 20.03. se obilježava sedmica mozga sa naglaskom na neuroznanost i neurološka oboljenja koja su nažalost postala sve češća svakodnevnica.


MEDICUS U martu obilježavanje sedmice mozga – Tuzla Brain Week 2016

U Tuzli će takođe biti obilježena sedmica mozga kroz aktivnosti projekta “Tuzla Brain Week”, sa podrškom “DANA” fondacije sa sjedištem u New Yorku koja je i originalni začetnik ove inicijative.

Tuzla Brain Week (TBW) je dugogodišnji projekt Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli “MEDICUS” koji se implementira u saradnji sa Medicinskim fakultetom Tuzla.

U okviru sedmice mozga biće organizovane radionice gdje će timovi biti raspoređeni u vrtićima, osnovnim, srednjim školama, fakultetima, specijalnim ustanovama, i dr. što će omogućiti da se sve populacione grupe uključe kao učesnici ovoga projekta. Trenutno je direktno na projektu uključeno oko 100 učesnika. Radionice će voditi studenti sa završnih godina Medicinskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koji su već ranije prolazili obuke i edukacije za rad sa populacionim grupama koje su uključene u projekat, te stekli odgovarajuće vještine i kompetencije. Koordinatori Tuzla Brain Week 2016. su Bahrija Golubović i Irma Ramić.

Glavni cilj projekta jeste približavanje tematike neuroznanosti, na posebno koncipiran način za svaku populacionu skupinu, s ciljem unapređenja znanja te kreiranje kvalitetnije i osvještenije zajednice kada je u pitanju ova oblast.

Pored radionica, značajan dio projekta uključuje i aktivnost “Naučni kafić” koju će držati profesori i studenti sa Medicinskih fakulteta iz Rijeke, Osijeka, Karlovca, itd. Aktivnost će biti otvorena za sve učesnike projekta gdje su druženja zasnovana na principu neformalnih predavanja koja će držati studenti.

U okviru projekta svoje učešće će uzeti i studenti sa Medicinskih fakulteta u Sarajevu, Mostaru, Rijeci, Zagrebu i Osijeku koji daju internacionalnu dimenziju ovome projektu, te omogućuju studentima da međusobno razmjene ideje i ostvare dalje saradnje iz područja neuroloških oblasti ali i drugih.

(STUDOMAT.ba)