Ljetna studentska mozgalica: Koji se sladoled razlikuje od drugih?

Jedan sladoled je drugačiji. Možete li ga pronaći za 10 sekundi?


Rješenje

793f2c5a19bc04dc4e6b449d2e.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Test opažanja: Koliko kvadrata vidite na slici?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.