KVIZOMAT: Brzi test za studente prava – koliko dobro poznaješ rimsko pravo?

Studiraš pravo? Pokušaj riješiti ovaj brzi test od 10 pitanja i saznaj koliko dobro poznaješ rimsko pravo!


koliko dobro poznajes rimsko pravo

Jedna od noćnih mora svakog studenta prava je kada čuje pitanje: “Jesi li položio/la Rim?” Rimsko pravo vjerovatno jeste jedan od zahtjevnijih ispita, ali daleko od toga da je faks završen kada se ovaj ispit položi. 

Advertisements
Advertisements

U nastavku donosimo nekoliko brzih pitanja iz rimskog prava koja mogu testirati tvoje znanje ukoliko baš sada spremaš ovaj ispit ili te podsjetiti na studentske dane ukoliko tvoja diploma pravnog faksa već krasi zid tvog dnevnog boravka. Sretno!

 1. 1 Rimsko pravo tokom 15. i 16. vijeka počelo se ponovo upotrebljavati kao pozitivno pravo u mnogim državama srednje i zapadne Evrope. Ova pojava se naziva recepcijom rimskog prava, a takvo rimsko pravo se naziva?

  060220 49 History Medieval Middle Ages Law
  1. Opće pravo
  2. Posebno pravo
  3. Dopunsko pravo
  Tačno!
  Netačno!
 2. 2 Rimljani su poistovjećivali spolnu zrelost sa poslovnom sposobnošću. Djeca do 7. godina života su bila potpuno poslovno nesposobna, a nazivala su se?

  1. Infantes
  2. Puberes
  3. Maiores
  Tačno!
  Netačno!
 3. 3 CAPITIS DEMINUTIO MEDIA je...

  rome forum romanum i96600
  1. gubitak slobode, odnosno statusa libertatis, ili građanska smrt tj. potpuni gubitak pravne sposobnosti - gubitak svojstva rimskog građanina i gubitak pripadnosti rimskoj porodici. Ovo je bila posljedica osude na najteže kazne gdje bi osuđenik postajao robom države, a državi bi pripala njegova imovina. Slobodu je mogao izgubiti i kada bi ga zarobio neprijatelj.
  2. gubitak rimskog prava građanstva. Nastupio bi kada se rimski građanin iselio u latinsku koloniju, te osudom na kaznu progonstva - interdictio, koja je kasnije ublažena deportacijom - deportatio i relegacijom - relegatio kojima je određivano prinudno mjesto boravišta.
  3. gubitak ili promjena obiteljskog statusa. Nastupala bi kao posljedica usvajanja - adoptio ili arrogatio, zaključenjem manus braka i emancipacijom. Dovodila je do gašenja kontraktnih obveza i nekih ličnih prava -ličnih služnosti.
  Tačno!
  Netačno!
 4. 4 CURA FURIOSI je...

  2
  1. starateljstvo nad rasipnicima, odnosno osobom koja je pretjerano rasipala imovinu.
  2. starateljstvo nad duševno oboljelim osobama. Duševno bolesne osobe su bile poslovno nesposobne samo u vrijeme rastrojenosti. Poslovi koje bi te osobe poduzele u svjetlim trenucima - lucida intervalla su bili valjani.
  3. skrbništvo nad osobama s tjelesnim nedostacima (slijepi, gluhonijemi, paralizirani).
  Tačno!
  Netačno!
 5. 5 ERROR IN NEGOTIO je...

  1
  1. zabluda o suštini i sadržaju pravnog posla. Do ovakve zablude dolazi kada stranke ne preciziraju u potpunosti sve elemente ugovora, tako da dođe samo do prividne saglasnosti. Pravni posao nije nastao.
  2. zabluda o predmetu pravnog posla. Do ove zablude dolazi kada stranke nisu mislile na isti predmet. Takva zabluda je mogla dovesti do ništavosti pravnog posla, ali ako su stranke mislile na isti predmet, ali ga drugaćije imenovale, nije se radilo o zabludi.
  3. zabluda o materiji od koje je napravljen predmet. Ova je zabluda mogla dovesti do nevaljanosti pravnog posla.
  Tačno!
  Netačno!
 6. 6 POSSESSIO AD INTERDICTA je...

  ancient greek and roman philosophy workshop
  1. posjed koji sadrži oba konstitutivna elementa, corpus i animus, zbog čega je zašticen pretorskim interdiktima.
  2. juristicki posjed koji se temelji na nekom pravnom razlogu i koji na temelju predaje stvari - traditio, ili putem dosjelosti - usucapio dovodi do zasnivanja prava vlasništva.
  3. nepošten posjed - u momentu stjecanja posjeda, posjednik je znao ili je mogao znati za nedostatke koji ce mu onemogućiti da postane vlasnikom stvari.
  Tačno!
  Netačno!
 7. 7 Prvo razdoblje rimske pravne historije predstavlja razdoblje stvaranja države. Taj period je poznat pod imenom doba "kraljevstva" i traje od pojave Rimljana (754. godine pr. n. e) do svrgavanja kraljeva koje godine?

  Unveiling Twelve Tables collection Roman laws 450 bce
  1. 509. godine pr. n. e.
  2. 609. godine pr. n. e.
  3. 309. godine pr. n. e.
  Tačno!
  Netačno!
 8. 8 Zakonik XII ploča predstavlja prvu jedinstvenu kodifikaciju tada važećeg prava u Rimskoj državi. Tekst zakona je objavljen na bronzanim pločama koje su bile izložene na rimskom trguForum Romanum. Nakon upada Gala u Rim, te ploce su bile uništene. Koje godine se to desilo?

  lex duodecim tabularun scaled
  1. 390. godine pr. n. e.
  2. 380. godine pr. n. e.
  3. 370. godine pr. n. e.
  Tačno!
  Netačno!
 9. 9 Djelatnost rimskih pravnika - responsa prudentium je bila izražena kroz tri djelatnosti - respondere, cavere i agere. Šta predstavlja cavere?

  RomeSenators1
  1. Davanje mišljenja učenih pravnika na konkretna pravna pitanja.
  2. Sastavljanje tužbi i žalbi - kantelalna jurisprudencija.
  3. Djelatnosti pravnika nižeg nivoa.
  Tačno!
  Netačno!
 10. 10 Nakon donošenja Zakona o citiranju - Lex citationis, uvažavala su se citirana mišljenja samo pet pravnika Ulpinijana, Paula, Gaja, Papinijana i Modestina. Ako su podijeljena mišljenja koji pravnik je imao prednost?

  roman law projectjurisprudence
  1. Gaj
  2. Papinijan
  3. Modestin
  4. Paul
  5. Ulpinijan
  Tačno!
  Netačno!

KVIZOMAT: Brzi test za studente prava - koliko dobro poznaješ rimsko pravo?

Kreirano
 1. Rezultati kviza
  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima
 2. Rezultati kviza

  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima