Kurs: Tehnike efikasnog učenja i kvalitetne organizacije vremena

MUNJA – Inkubator društvenih inovacija i Omladinska informativna agencija BiH (OIA) organizuju kurs na temu Tehnike efikasnog učenja i kvalitetne organizacije vremena. Rok za apliciranje je utorak 22.01.2013 do 12:00.


ucenje

MUNJA – Inkubator društvenih inovacija i Omladinska informativna agencija BiH (OIA) organizuju kurs na temu Tehnike efikasnog učenja i kvalitetne organizacije vremena. Rok za apliciranje je utorak 22.01.2013 do 12:00.

Advertisements

ucenjeGdje: Munja Inkubator društvenih inovacija (Ferhadija 28/I, Sarajevo)

Kurs: 14 časova interaktivne obuke se odnosi na kognitivne stilove, strategije učenja i stilove učenja. Vještine koje se steknu na kursu mogu poslužiti studentima za efikasnije i kvalitetnije učenje u smislu izbora adekvatnijih strategija i efikasnijih modela i oblika učenja vodeći računa o sposobnostima i osobinama ličnosti. Tokom kursa će se obraditi:

• time management sa izradom individualnog plana rada,
• teorija informacija i stilovi učenja,
• razvijanje algoritma učenja (u skladu sa strukturnom osobinom gradiva),
• opšte i najefikasnije tehnike i metode mišljenja, učenja i rješavanja problema (tehnike čitanja, Concept Mapping, Mind Maping, Book Mapping, mnemotehnike…)

Organizatori: MUNJA – Inkubator društvenih inovacija i Omladinska informativna agencija BiH (OIA)

Učesnici: 15-20 studenata i mladih osoba

Šta dobivaju učesnici?

– usvajanje tehnika uspješnog sticanja trajnog i kvalitetnog znanja, uspješnog mišljenja i rješavanja problema.
– certifikat kojim se potvrđuje učešće na kursu

Voditelj: Ramiz Murtić, magistar socijalnog rada sa višegodišnjim iskustvom u savjetovanju, mentorstvu, superviziji, dizajniranju programa za mlade kako u BiH tako i na međunarodnom nivou.

Trajanje: Kurs traje ukupno 14 časova u šest dijelova i to: srijedom od 18:00 do 19:30 sati  – početak 23.01. i jedna subota  (od 11:00 do 15:00)

Troškovi: Cijena kursa je: 42,00 KM, a za članove Munja inkubatora 36,00 KM. Moguće plaćanje u tri rate. U cijenu je uračunato: pohađanje programa, radni materijal, mentorska podrška, certifikat po završenom kursu i dodatne korisne informacije.

Prijava: Prijavu (ime i prezime, kontakt telefon i email) potrebno je poslati na munja@munja.ba sa naznakom KURS TEHNIKE UČENJA najkasnije do 22.01.2012. godine do 12:00 sati; Prvu ratu potrebno je uplatiti u Munji bilo koji radni dan od 10:00 do 20:00, a najkasnije u srijedu 23.01. pred početka kursa.

Facebook event: www.facebook.com/events/134311366732576/

(STUDOMAT.ba)