Kurs: Kako do posla?

Posebno pripremljen praktični kurs u Munja Inkubatoru namijenjen studentima i nezaposlenim mladima je više nego ikad potreban jer 58% mladih je nezaposleno, a trenutno na birou posao čeka 30.000 ljudi sa univerzitetskom diplomom.


nezaposlenost1

Posebno pripremljen praktični kurs u Munja Inkubatoru namijenjen studentima i nezaposlenim mladima je više nego ikad potreban jer 58% mladih je nezaposleno, a trenutno na birou posao čeka 30.000 ljudi sa univerzitetskom diplomom.

Obuka:

nezaposlenostKurs nudi 16 časova interaktivne obuke uz podršku nekoliko eksperata iz ove oblasti i to o: trendovima na tržištu rada, pisanju CV-a po međunarodnim standardima, sa simulacijom intervjua za posao, o tehnikama traženja posla, kao i načinima i tehnikama za samozapošljavanje, pokretanje biznisa, te kreiranje poslovnih kontakata i individualnih planova za razvoj karijere ili nalaženje posla.

Organizatori:

MUNJA – Inkubator društvenih inovacija i Omladinska informativna agencija BiH (OIA)

Učesnici:

15-20 studenata ili nezaposlenih mladih

Troškovi: 

Cijena kursa je: 55,00 KM (u dvije rate), a za članove Munja inkubatora 50,00 KM. U cijenu je uračunato: pohađanje programa, radni materijal, mentorska podrška, certifikat po završenom kursu i dodatne korisne informacije. Prvu ratu potrebno je uplatiti u Munji bilo koji radni dan od 10:00h do 20:00h, a najkasnije u srijedu 23.01. prije početka kursa.

Apliciranje:

Prijavu sa slijedećim podacima poslati na e-mail: munja@munja.ba:

  • Ime i prezime,
  • Godište
  • Trenutno obrazovanje (završen studi ili student, koji fakultet)

Prijavu sa naznakom KURS KAKO DO POSLA poslati najkasnije do utorka 22.01. do 13:00h.

Mjesto:

Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo, Ferhadija 28 (ulaz iz prolaza kod Guinness Puba)

Partneri Munje: 

Balkan Trust for Democracy i Švicarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu (SCP)

Facebook event: www.facebook.com/events/374315399330801/

Voditelji:

Voditelji su iskusni praktičari i eksperti sa višegodišnjim iskustvom u oblasti zapošljavanja mladih. Pored gostijućih predavača jezgru tima čine:

Erol Mujanović

Erol Mujanović, donedavno menadžer YERP programa (Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH) UN agencija u BiH, a danas free lance konsultant iz oblasti ekonomije, menadžmenta, istraživanja tržišta i slično za niz domaćih i stranih organizacija. Radio je za Francusku regionalnu razvojnu agenciju, Agenciju za promociju stranih ulaganja, UNDP, u ekonomskom odjelu Francuske ambasade u BiH, kompaniji Recognita i dr. Jedan je od suosnivača nevladine organizacije Marathon Sarajevo koja se bavi organizacijom sportskih manifestacija koje imaju značajan uticaj na poboljšanje svijesti o zdravlju, sportu i okolišu te na poboljšanje imidža naše zemlje u svijetu.

Majda Mujanović

Majda Mujanović ima višegodišnje iskustvo u radu nevlainih organizacija, organiziranja, vođenja i facilitacije edukacijskih programa. Na Ekonomskom fakultetu Tuzla pohađala je smjer Menadžment i poduzetništvo tokom kojeg je stekla specifične vještine vezanu za ovu oblast. Na trećoj godini studija obavljala je funkciju Predsjednika Skupštine Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a kroz rad ASEF-a učestvovala je na projektima doedukacije studenata, povezivanja studenata sa različitih univerziteta, pokretanja studentskog lista ‘Ekonomist’, konstantnog informisanja studenata o relevantnim događajima i prilikama. Trenutno pohađa master studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smjer Menadžment, te obavlja funkciju projekt menadžera Centra za razvoj poduzetništva Tuzla.

Jan Zlatan Kulenović

Jan Zlatan Kulenović je izvršni direktor Omladinske informativne agencije BiH (OIA). Kroz edukativne programe koje je kreirao sa svojim timom prošlo je više od 40.000 mladih ljudi. U posljednjih 15 godina radio je kao konsultant, ekspert ili tim lider za preko 20 međunarodnih organizacija (uključujući UNDP, WB, UNV, UNFPA, EC, OSCE, CoE, BCYF, SDC, EUSR i dr.) na lokalnim i međunarodnim projektima za mlade posebno u oblasti aktiviranja i zapošljavanja mladih. Završio je Master posdiplomski program Praksa društvenog razvoja Londonskog Metropolitan univerziteta, a usavršavao se kroz niz renomiranih međunarodnih programa kao što su: International Leadership Visitors Program američkog State Departmenta, Program mladih eksperata kanadskog Foruma Federacije, Globalni univerzitetski program Japanskog Peaceboat-a, International Youth Partnership OXFAM-a Australije čiji je i mentor,  Peoples to People Program Evropske komisije, Svjetski forum omladinskih lidera  BMW Fondacije čiji je član i dr.

(STUDOMAT.ba)