Cilj kursa je povećanje znanja o ekonomskoj diplomatiji, akterima, forumima, evoluciji i ključnim pitanjima. Učesnici će steći znanje o konceptima i vještinama koje su potrebne za efektivan angažman u ekonomskoj diplomatiji i multilateralnim pregovorima.

Kurs će se odvijati preko UNITAR platforme za e-učenje.

Namijenjen je za službenike u ministarstvima koji rade u oblasti ekonomske diplomatije ili pregovaranja o prodaji. Stručnjaci iz privatnog sektora i studenti čiji su rad ili studije povezani sa ovom temom se takodje mogu prijaviti.

Cijena programa je 600 dolara.

Uslovi za prijem kandidata:

  • dobro poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računaru
  • platforme: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ili MacOS 9 ili MacOS; Linux
  • Hardver: 64 MB RAM-a, 1 GB slobodnog prostora na disku
  • Softver: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, Microsoft Office ili Open Office
  • Internet Explorer 7 ili više od toga.

Dodatne informacije: www.unitar.org

(UIS)