Kurs iz oblasti ekonomske diplomatije

United Nations Institute for Training and Reseearch (UNITAR) organizacija poziva zainteresovane kandidate da se prijave za kurs iz oblasti ekonomske diplomatije koji će trajati od 02. do 29. novembra 2015. godine.


unitar united nations un institute fo training and research

Cilj kursa je povećanje znanja o ekonomskoj diplomatiji, akterima, forumima, evoluciji i ključnim pitanjima. Učesnici će steći znanje o konceptima i vještinama koje su potrebne za efektivan angažman u ekonomskoj diplomatiji i multilateralnim pregovorima.

Kurs će se odvijati preko UNITAR platforme za e-učenje.

Namijenjen je za službenike u ministarstvima koji rade u oblasti ekonomske diplomatije ili pregovaranja o prodaji. Stručnjaci iz privatnog sektora i studenti čiji su rad ili studije povezani sa ovom temom se takodje mogu prijaviti.

Cijena programa je 600 dolara.

Uslovi za prijem kandidata:

  • dobro poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računaru
  • platforme: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ili MacOS 9 ili MacOS; Linux
  • Hardver: 64 MB RAM-a, 1 GB slobodnog prostora na disku
  • Softver: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, Microsoft Office ili Open Office
  • Internet Explorer 7 ili više od toga.

Dodatne informacije: www.unitar.org

(UIS)