KULT BiH: Međunarodni dan osoba s invaliditetom – “Ja BiH bez barijera!” (VIDEO)

Danas je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, koji se 3. decembra obilježava širom svijeta. U povodu obilježavanja ovoga međunarodnog dana Institut za razvoj mladih KULT i učesnici/e više od 20 nevladinih organizacija iz čitave Bosne i Hercegovine su, u sklopu programa Jačanje institucionalnih kapaciteta USAID-ovih partnera u BiH, odlučili ukazati na položaj i probleme s kojima se svakodnevno susreću osobe s invaliditetom.


KULT Ja BiH bez barijera

Danas je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, koji se 3. decembra obilježava širom svijeta. U povodu obilježavanja ovoga međunarodnog dana Institut za razvoj mladih KULT i učesnici/e više od 20 nevladinih organizacija iz čitave Bosne i Hercegovine su, u sklopu programa Jačanje institucionalnih kapaciteta USAID-ovih partnera u BiH, odlučili ukazati na položaj i probleme s kojima se svakodnevno susreću osobe s invaliditetom.

Lijepo je vidjeti ljepotu boja. Svijet tišine je nekada glasniji od stvarnog. Umjetnost nas pokreće… Ja BiH bez barijera!

Obilježavanjem ovoga datuma ne teži se samo podizanju svijesti o dobrobitima integriranja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života već i o njihovom realnom i konkretnom uključivanju u društvene procese.

U BiH još  uvijek ne postoje tačni podaci o broju osoba s invaliditetom, što ukazuje na činjenicu nedvoljnog interesiranja za potrebe ove grupacije. Agencija za statistiku BiH procjenjuje, na osnovu podataka dobijenih od službi za socijalni rad i PIO/MIO fondova u oba entiteta, da više od 270.000 građana/ki ima neki vid invaliditeta. Prema domaćim zakonima, prava garantirana osobama s invaliditetom mogu ostvariti one osobe koje su sa urođenim ili stečenim oštećenjem sluha i/ili vida, fizičkim invaliditetom, intelektualnim poteškoćama, autizmom te duševnim oštećenjima. Za razliku od domaćih, međunarodni propisi poput UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, uključuju i osobe sa dugotrajnim fizičkim, intelektualnim, mentalnim ili osjetilnim oštećenjima.

Nevladine organizacije smatraju da je potrebno omogućiti puno i jednako uživanje ljudskih prava, kao i sudjelovanja osoba s invaliditetom u svim društvenim aspektima na jednakopravan način. Vrlo je važno razbiti stereotipe i ukazati javnosti da su osobe s invaliditetom jednako sposobne za obavljanje svakodnevnih aktivnosti uz ravnopravan tretman.

Inicijativom Ja BiH bez barijera!, želi se ukazati na diskriminatoran položaj u kojem se nalaze osobe s invaliditetom  koje se služe  invalidskim kolicima ili drugim pomagalima, a koje vrlo često ne mogu pristupiti objektima od javnog interesa zbog neprilagođene infrastrukture. Inicijativa će obuhvatiti analizu pristupačnosti značajnijih objekata u BiH, koji će biti evidentirani putem Facebooka. Cilj akcije je evidentirati društveno (ne)odgovorne javne institucije, kompanije i sl.

Historija obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom počinje davne 1956. godine, kada je u rudniku uglja Bois du Casier u Belgiji izbio požar u kojem su stradala 262 rudara. U spomen na poginule, Ujedinjene nacije su 1998. g. promovirale 3. decembra kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

U izradi akcije i video klipa učestvovali su: U.G. Nešto Više, Fondacija Mozaik, COI Step by Step, Udruženje izbornih zvaničnika BiH, Fondacija CURE, CRMA, INFOHOUSE, O.O. Odisej Bratunac, CPCD, SUMERO, Demokratski omladinski pokret, Partner Tuzla, Omladinsko udruženje REaktiv Zenica, Prijatelji Srebrenice, Historijski muzej Sarajevo, NVO Altruist svjetlost, Udruženje porodica i osoba s poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu, Sarajevski otvoreni centar, Prava za sve, Centar za održivi razvoj, Helsinški odbor u RS-u, YiHR BiH, Udruženje dobitnika zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, Udruženje Glas Istočno Sarajevo i Institut za razvoj mladih KULT.

Implementator USAID-ovog programa jačanja kapaciteta organizacija je Institut za razvoj mladih KULT.

(STUDOMAT.ba)