KULT BiH: Agencija za rad i zapošljavanje BiH pristupila „Mreži“ za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta

Izvršni direktor Instituta za razvoj mladih Kult Jasmin Bešić i zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Rajić potpisali su jučer u Sarajevu Sporazum kojim je Agencija pristupila Mreži za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH.


kult agencija za rad zaposljavanje bih

Izvršni direktor Instituta za razvoj mladih “Kult” Jasmin Bešić i zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Rajić potpisali su jučer u Sarajevu Sporazum kojim je Agencija pristupila Mreži za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH.

Rajić je izjavio da je Agencija pristupila “Mreži” jer je ocijenjeno da Institut za razvoj mladih KULT može doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta i svih procesa koji vode smanjenju nezaposlenosti, posebno mladih, u BiH.

Direktor Instituta za razvoj mladih “KULT” Jasmin Bešić zahvalio je Agenciji na želji da učestvuje u radu “Mreže” i rekao da je najveći problem mladih u BiH, i uzrok svih ostalih njihovih problema, upravo nezaposlenost. Dodao je da je saradnja svih zainteresiranih za smanjenje nezaposlenosti neophodna, jer samo zajedničkim nastupom moguće je doći do pozitivnih rješenja.

Voditelj projekta „Poslovni prostor BH“ Rusmir Pobrić kazao je da će brzina rješavanja nagomilanih problema u oblasti zapošljavanja i vidljivost rezultata zavisiti od predstavnika novih vlasti u nadležnim institucijama, a da će Mreža učiniti sve što bude u njenoj moći da ponudi svoju konkretnu podršku i ubrza neophodne korake.

Mreža za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH osnovana je krajem 2014. u okviru inicijative “Poslovni prostor BiH” i pokušava obuhvatiti što više državnih institucija, poslovnih subjekata i predstavnika civilnog sektora radi postizanja najboljih rješenja za ključne probleme u oblasti zapošljavanja.

Inicijativa zagovara veću i bolje usmjerenu budžetsku podršku za razvoj malog i srednjeg preduzetništva, zatim uređenje raspodjele različitih finansijskih poticaja najperspektivnijim granama privrede te rasterećenje privrednika od velikih nameta, s fokusom na olakšice kod plaćanja PDV-a i subvencioniranje doprinosa na plate za novozaposlene.

Inicijativa “Poslovni prostor BH” provodi se u okviru Projekta održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), koji realiziraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a podržavaju ga USAID i vlada Velike Britanije.

(STUDOMAT.ba)