Korupcija na Univerzitetu u Tuzli: Potvrđena optužnica protiv rektorice

Iz Tužilaštva TK su potvrdili da je sud potvrdio optužnicu protiv rektorice Hadžigrahić.


rektorica hadzigrahic
Foto: UNITZ

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv rektorice Univerziteta u Tuzli Nermine Hadžigrahić koja je tereti za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, piše Inforadar.

Hadžigrahić je, kako je navedeno u optužnici, zloupotrijebila položaj kako bi nezakonski zaposlila jednog od kandidata na mjesto docenta na Tehnološkom fakultetu.

Podignuta optužnica protiv rektorice rezultat je četvorogodišnje borbe Mehe Majdančića, asistenta na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, nakon što je zbog korupcije na ovom univerzitetu odbijen za poziciju docenta iako je bio jedini kandidat koji je ispunjavao sve uslove za ovaj javni poziv.

Na raspisani konkurs na Univerzitetu u Tuzli “za poziv docenta sa mogućnošću zaposlenja” prijavili su se Majdančić i još dva kandidata koji, prema njegovim riječima, nisu imali pravo učešća na konkursu.

Očigledna nerugularnost

Međutim, i pored očigledne neregularnosti, Rektorat Univerziteta odabrao je kandidata koji ne zadovoljava kriterije i dao prijedlog da se ide u proceduru imenovanja u docenta. Majdančić je nakon toga uložio žalbu koja je odbijena, a nakon toga prijavio je nezakonitosti nadležnom sudu.

Uprkos sudskim odlukama da je imenovanje nezakonito, u Rektoratu Univerziteta su nastavili ignorisati ove odluke te se tako postavili iznad zakona.

Majdančić je tvrdio da iza svih ovih dešavanja stoji rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, a što je na kraju potvrđeno i optužnicom.

optuznica
Foto: Faksimil odgovora Tužilaštva TK o podizanju optužnice protiv rektorice nakon krivične prijave Majdančića

Iz Tužilaštva TK dostavili odgovor Inforadaru da je sud potvrdio optužnicu protiv rektorice.

U optužnici protiv rektorice je navedeno da, “iako je bila svjesna da se u vezi sa raspisanim javnim konkursom za izbor kandidata za docenta u naučno-nastavnoj oblasti „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“ na Tehnološkom fakultetu vodi sudski spor nakon izbora kandidata i da je pravosnažnom presudom nadležnog suda u januaru 2021. poništena odluka o izboru kandidata za navedeno naučno-nastavno zvanje iz januara 2018. godine, nije poduzela potrebne radnje u cilju provođenja pravosnažne presude.”

Ironično je da je Univerzitet u Tuzli usvojio Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2018-2019. godina. U Akcionom planu detaljno su opisane aktivnosti koje će spriječiti korupciju i doprinijeti povećanju svijesti o ovom problem. Naglašena je odgovornost Univerziteta i značaj njegovog primjera drugim institucijama i pojedincima. Trebao je biti oformljen Radni tim za sprovođenje Akcionog plana, a godišnje o svim aktivnostima je trebalo informisati rektoricu Univerziteta.

Optužnica protiv rektorice potvrđena je svega nekoliko dana prije Karton revolucije koju provode studenti Univerziteta u Tuzli, zahtijevajući bolje obrazovanje i sprječavanje korupcije na univerzitetu.

TUZILASTVO TK optuznica rektorica
Foto: Iz Tužilaštva TK dostavili odgovor Inforadaru da je sud potvrdio optužnicu protiv rektorice

Plan borbe protiv korupcije

U znak podrške studentima podsjećamo čitaoce, studente i zaposlene na svim univerzitetima u BiH na definiciju pojma korupcije preuzetu iz Plana borbe protiv korupcije Univerziteta u Tuzli:

Slučajevi korupcije u obrazovanju raspostranjena su pojava u BiH. Portal Inforadar je krajem oktobra prošle godine objavio priču o stranačkom štancanju diploma na privatnim fakultetima, od kojih je jedan i Evropski Univerzitet Kallos, lociran u samom centru Tuzle, u poslovnoj zgradi, u kojoj – osim što možete studirati – možete se i kockati te obaljvati šoping.

Prema saznanjima pomenutog portala iz Ministarstva obrazovanja TK, nakon posljednjeg teksta Inforadara i reakcije FUPa te zaplijene dokumentacije za Kallos, predsjednik Komisije za akreditaciju Bernadin Ibrahimpašić je podnio ostavku.