Konkurs za najbolji strip na temu: “Probudi, pokreni, promijeni!”

Koristi vlastitu kreativnost, promišljaj o nasilju u našem društvu i izrazi se kroz umjetnost stripa!


Konkurs za najbolji strip na temu Probudi pokreni promijeni

Povodom obilježavanja Dana ljudskih prava TPO Fondacija Sarajevo u okviru projekta “Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju” raspisuje konkurs i poziva sve zainteresovane u dobi između 15 i 21 godine iz cijele Bosne i Hercegovine da se prijave na konkurs za najbolji nacrtani strip na temu: “Probudi, pokreni, promijeni!”

Koliko često svjedočiš neljudskosti, nepravdi i nasilju u školi i izvan nje? Kako si se tada osjećao/la? Da li si reagovao/la i na koji način? Ili si možda prešutio/la cijeli događaj?

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nažalost, svakodnevno svjedočimo različitim vrstama nasilja (fizičko i verbalno nasilje, nasilje nad djevojčicama, ženama, vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, nasilje nad osobama s invaliditetom itd.) koje dodatno okupira naše živote putem audio-vizuelnih i online medija. Riječ je o društvenom problemu koji se tiče svih nas i zato odvoji malo svog vremena i razmisli – postoji li način da se efektivno suprotstavimo nasilju koje nas okružuje? Kako ispravno reagovati? Kako pomoći sebi i slabijem od nas? Kako probuditi vlastitu ljudskost, pokrenuti se i promijeniti nešto u nama i oko nas? Ovo su samo neka od mogućih pitanja na koja zajednički tražimo odgovore, a TPO Fondacija Sarajevo te poziva da kroz imaginaciju i umjetnost stripa nastripaš sve sto želiš reći o nasilju u našem društvu.

Opšti uslovi učešća na konkursu:

 • Konkurs je otvoren do 1.decembra 2016.
 • Konkurs je otvoren za sve autore i autorice uzrasta od 15 do 21 godinu koji/e su državljani/ke Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini.
 • Svaki učesnik/ca konkursa može poslati po jedan rad dimenzija A3 u ne više od četiri stranice.
 • Strip može biti urađen klasičnim ili digitalnim tehnologijama.
 • U procesu izrade prijavljenog rada može učestvovati viš e autora/ica (scenarista, crtač, kolorista i sl.).
 • Sve radove koji do 01. decembra 2016. stignu na našu e-mail ili poš tansku adresu ocjenjuje stručni žiri (Elma Softić-Kaunitz, Jakov Čaušević i Damir Baš ić).
 • Radovi autora/ica koji prođu užu selekciju bit će izloženi na kolektivnoj izložbi najboljih strip radova. Izložba će biti održana 09.12.2016. povodom obilježavanja Dana ljudskih prava. Na promociji će biti proglašeni pobjednici konkursa koji će imati priliku sudjelovati u narednim aktivnostima TPO Fondacije posvećenim općenito ljudskim pravima. Napominjemo da autori/ice mogu dobiti samo jednu nagradu za jedan autorski rad.
 • Tri najbolja rada bit će posebno nagrađena.
 • O rezultatima konkursa, otvaranju izložbe i dodjeli nagrada učesnici/ce će biti pravovremeno obaviješteni/e.
 • Autori/ice nagrađenog stripa bit će direktno obaviješ teni/e.
 • TPO Fondacija Sarajevo nema obavezu vraćanja materijala i zadržava pravo korištenja i objavljivanja, bez naknadnog odobrenja i/ili bez plaćanja nadoknade autoru/ici.
 • Autori/ce garantuju originalnost stripova prijavljenih na konkurs.
 • Svi stripovi za koje se utvrdi da su preuzeti od drugog/e autora/ice ili za koje se utvrde eventualne nepravilnosti po pitanju autorstva automatski će biti isključeni iz konkursa.
 • Strip ne smije zahtijevati odobrenje treće osobe.
 • Učešćem na konkursu, svi/e učesnici/e pristaju na propozicije konkursa.
 • TPO Fondacija ne snosi odgovornost u slučaju zlouptrebe autorskih stripova prijavljenih na konkurs od strane učesnika/ca konkursa i/ili trećih osoba.

Molimo Vas da pravilno i u potpunosti ispunite prijavni obrazac.

Radove slati poštom na adresu:

TPO Fondacija Sarajevo
Vilsonovo šetalište 10
71 000 Sarajevo, BiH
s naznakom
“Za strip-konkurs “Probudi, pokreni, promijeni!”

Digitalne kopije u rezoluciji ne manjoj od 300 dpi pošaljite na e-mail adresu: probudipokrenipromijeni@gmail.com.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Melika Šahinović, Tel: 033 663 350, E-mail: koordinator2@tpofond.org

(STUDOMAT.ba)