Konferencija za novinare o stanju na tržištu rada u BiH

Direktori Agencije za rad i zapošljavanje i entitetskih zavoda za zapošljavanje na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sarajevu. Za predstojeći popis stanovništva 2013. godine u BiH biće potrebno oko 25.000 popisivača.


Direktori Agencije za rad i zapošljavanje i entitetskih zavoda za zapošljavanje na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sarajevu. Za predstojeći popis stanovništva 2013. godine u BiH biće potrebno oko 25.000 popisivača.

Advertisements

U BiH se zaključno sa 30. junom na evidencijama zavoda za zapošljavanje nalazilo 537.992 lica, što u odnosu na kraj maja predstavlja povećanje za 1.472 lica, rekao je na konferenciji za novinare u Sarajevu, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić.

Delić je napomenuo da i Agencija za rad i zapošljavanje i entitetski zavodi za zapošljavanje u otežanim uslovima realizuju programe u okviru aktivnih mjera zapošljavanja.

On je rekao da su velike potrebe za radnom snagom iskazala i tržišta rada Rusije i Turske, a i firme iz BiH se vraćaju na tržište u Libiji.

Delić napominje da je sa Slovenijom ratifikovan sporazum o zapošljavanju radnika, što je potrebno učiniti i sa ovim zemljama, kao i sa Hrvatskom i Crnom Gorom kako bi radnici iz BiH mogli ostvariti svoja prava.

Advertisements

Prema njegovim riječima, registrovan je veliki postotak rada na crno, što pokazuje i podatak da više od 200.000 ljudi iz BiH radi na crno.

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo istakao je da je jedan od većih problema u BiH što trećina lica na evidencijama zavoda za zapošljavanje nema nikakvu stručnu spremu.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković rekao je da veliki problem, kada je riječ o zapošljavanju, predstavlja neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada. Čolaković je istakao da je problem i priliv velikog broja lica sa visokom stručnom spremom, raznih menadžera, o čijem nivou znanja nije kompetentan da govori.

Za predstojeći popis stanovništva 2013. godine u BiH biće potrebno oko 25.000 popisivača, zbog čega će Agencija za rad i zapošljavanje pokušati da na tim poslovima angažuje ljude sa evidencija zavoda za zapošljavanje – rekao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić.

 (STUDOMAT.ba)