Kompanija ArcelorMittal Zenica objavila projekte za pripravnike

Kompanija ArcelorMittal Zenica objavila je informacije o aktuelnim projektima za pripravnike.


Foto: AVAZ
Foto: AVAZ

Kompanija ArcelorMittal Zenica aktivno podržava promociju mladih, talentiranih kadrova i nudi razne projekte kroz pripravnički staž.

Projekti stavljaju naglasak na tehničke ali i druge struke te daju prednost diplomantima sljedećih fakulteta:

  • Metalurški,
  • Mašinski,
  • Elektrotehnički,
  • Tehničko-tehnološki,
  • Ekonomski,
  • Pravni.

Za više informacija posjetite: zenica.arcelormittal.com

(EFSA UNSA)