Javni poziv za učešće u obuci: Obuka za stručne saradnike za rad s mladima.

Institut za razvoj mladih KULT objavio javni poziv za učešće u obuci za stručne saradnike za rad s mladima.


Javni poziv Obuka za strucne saradnike za rad s mladima744

Institut za razvoj mladih KULT  jedna je od vodećih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koja skoro dvije decenije aktivno provodi različite inicijative usmjerene ka unaprjeđenju položaja mladih i kreiranju društva u kojem mladi mogu da ostvare svoj puni potencijal.

Na tom putu Institut blisko sarađuje sa svim nivoima vlasti u BiH, drugim organizacijama civilnog društva, mladima, a važnu kariku predstavljaju i osobe koje rade s mladima i podržavaju njihov razvoj. Posebno vodimo računa o saradnji sa službenicima za mlade i omladinskim radnicima u BiH.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Koga tražimo?

Radiš ili dugoročno volontiraš u omladinskoj organizaciji, omladinskom centru, omladinskom klubu ili u nekoj organizaciji ili instituciji provodiš projekte sa mladima i za mlade? Smatraš se omladinskim radnikom ili nosiš tu titulu u svojoj organizaciji? Želiš upoznati kolegice i kolege koji rade isto? Imaš volju dijeliti svoje iskustvo i steći novo znanje, vještine i pristupe u radu s mladima? Ako su odgovori na ova pitanja potvrdni, onda tražimo upravo tebe!
Budi i ti dio nove generacije obuke za stručne saradnike za rad s mladima!

Ko su stručni saradnici za rad sa mladima?

Stručni saradnici za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih. Stručni saradnik podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe.

Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici za rad s mladima zajedno s mladima rade i na razvoju zajednica u kojoj djeluju.

Na inicijativu Instituta za razvoj mladih KULT 2014. g. zanimanje stručnog saradnika za rad s mladima uvršteno je u klasifikaciju zanimanja Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Kako se postaje stručni saradnik za rad s mladima?

Institut organizira obuku za stručne saradnike za rad s mladima. Obukom podržavamo osobe koje rade s mladima i unaprjeđujemo njihove vještine i znanja za razvoj omladinskog sektora i omladinskog rada u Bosni i Hercegovini.
Obuka se sastoji iz četiri modula, praktičnog rada i završnog testa.

Tematske oblasti koje se obrađuju tokom obuke su: rad s mladima, komunikacija s mladima, socijalne kompetencije i organizacijske vještine u radu s mladima. Svaki modul traje četiri dana, a interaktivni rad, metode neformalnog obrazovanja, iskustveno učenje i razmjena iskustva su sastavni dio obuke. Obuka pored radnog dijela sadrži i niz sadržaja kroz koji će polaznici imati priliku razmjenjivati svoja profesionalna i životna iskustva, ali i družiti se.

Tokom obuke polaznici će imati priliku da stečena znanja praktično primijene i da djeluju u svojoj lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja položaja mladih. Provođenjem lokalne građanske inicijative (LGI) kao omladinski radnik možeš napraviti promjenu koja je potrebna tvojoj zajednici i raditi na jačanju organizacije u kojoj djeluješ. Lokalnu građansku inicijativu smišljaš zajedno sa mladim ljudima iz zajednice, a cjelokupan proces provođenja će savjetodavno i finansijski podržati Institut.

Kada i gdje se obuka održava?

Planirani termini održavanja obuke:

Modul I: 27 – 30. juli 2022. g.
Modul II: 21 – 24. septembar 2022. g.
Modul III: 19 – 22. oktobar 2022. g.
Modul IV: 16 – 19. novembar 2022. g.

Institut zadržava pravo izmjene navedenih termina uz pravovremeno informiranje polaznika. Svi moduli odvijat će se u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA u Ilidži, a tokom obuke ćemo posjetiti i nekoliko drugih zanimljivih lokacija.

Troškovi?

Institut za razvoj mladih KULT snosi troškove smještaja, hrane, prijevoza i radnih materijala za vrijeme trajanja obuke. Za organizaciju testiranja i certificiranja potrebno je prije početka prvog modula platiti participaciju u iznosu od 50,00 KM. Participaciju može platiti sam polaznik ili organizacija/institucija iz koje dolazi.

Za participaciju organizator izdaje odgovarajući račun. Instrukcije za plaćanje na žiroračun bit će dostavljene odabranim polaznicima koji potvrde učešće u obuci. Participacija se plaća samo jednom, prije početka prvog modula i ona važi za cijelo trajanje obuke.

Ko se može prijaviti na obuku?

Na obuku za stručne saradnike za rad s mladima se mogu prijaviti sve osobe nastanjene u Bosni i Hercegovini koje imaju završenu najmanje srednju školu, rade s mladima u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima koje rade s mladima i na pitanjima mladih, nevladinim organizacijama, savjetovalištima i institucijama koje provode projekte za mlade. Svaka prijavljena osoba mora imati podršku jedne organizacije ili institucije za učešće, a koja se uklapa u najmanje jednu od navedenih kategorija.

Kako se prijaviti?

Vrlo jednostavno! Ukoliko si zainteresiran za učešće u ovoj obuci, ispunjavaš navedene kriterije, želiš da pokreneš mlade s kojima radiš kako bi zajedničkim snagama mijenjali stvari u vašoj zajednici, a imaš ideju i kako to uraditi, potrebno je da snimiš video koji će odgovoriti na pitanje: Šta ja mogu uraditi danas da mladima u mojoj zajednici bude bolje sutra?

Razmislite o konkretnim problemima i izazovima sa kojima se susrećeš u svome radu i radu s mladima u tvojoj organizaciji/zajednici. Kada prepoznaš najvažnije probleme i potrebe, osmisli kako bi mogao da ih riješiš i ispričaj to u formatu videa. Video ne treba biti duži od tri minute.

Ukoliko smatraš da ćeš se bolje izraziti tekstom ili nekom drugom formom, budi slobodan to učiniti. Tekst ne treba biti duži od jednog lista A4 formata u fontu Times New Roman, veličina 11.

Za obuku se prijavljuješ putem elektronskog prijavnog obrasca koji se nalazi na linku u okviru kog ćeš nam dostaviti i svoj rad (video, tekst…) na zadanu temu. U obrascu je potrebno da navedeš i dvije preporuke osoba koje bismo mogli kontaktirati (ime, prezime, pozicija i kontakt).

Prijaviti se možeš do nedjelje, 10. jula 2022. godine do 23:59 sati.

Dodatne informacije o obuci za stručne saradnike za rad s mladima i Javnom pozivu za učešće u obuci možeš dobiti i putem emaila zorana.tovilovic@kultbih.org ili broja telefona 033 778 765.

NAPOMENA: Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose jednako na osobe svih rodova.