Izuzetno postignuće profesora Veterinarskog fakulteta UNSA

Izuzetan uspjeh postignut je u vidljivosti objavljenog rada u međunarodnoj akademskoj zajednici.


veterinarski fakultet
Foto: UNSA

Prof. dr. Nihad Fejzić i prof. dr. Sabina Šerić-Haračić su kao koautori obajvili rad pod nazivom “A 12-point checklist for surveillance of diseases of aquatic organisms: a novel approach to assist multidisciplinary teams in developing countries” u časopisu Reviews in aquaculture izdavača John Wiley & Sons.

Rad objavljen 2021. godine kao Open Access možete pronaći na linku.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Časopis Reviews in aquaculture nosi impakt faktor (IF) 10,6, spada u Q1 kategoriju prema SCImagojr klasifikaciji te je prvi po broju citiranih članaka u svojoj kategoriji.

Pored objave rada u časopisu ovakve visoke razine naučno-publicističkog kredibiliteta, ostvaren je dodatan doprinos vidljivosti naših autora i Veterinarskog fakulteta nedavnom objavom da je pomenuti rad najviše puta preuzet od svih radova objavljenih u 2021. godini od korisnika širom svijeta.

Nova metodologija koju rad opisuje je usvojena kao aplikativan alat od strane UN agencije za hranu i poljoprivredu (FAO) te se primjenjuje u brojnim aktivnim projektima ove Organizacije u Afrci, Aziji i Južnoj Americi.

Autorima upućujemo čestitke i uz ponos i podstrek našem akademskom i istraživačkom osoblju da nastave predstavljati Veterinarski fakultet Univerziteta u sarajevu na ovakav pozitivan, visoko vrijedan i pohvalan način.