Izabran novi student-prorektor Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj 25. aprila 2018. godine izabrao prof. dr. Elvira Čizmića na dužnost prorektora za finansije i Rijanu Jusufbegović za studenta-prorektora Univerziteta u Sarajevu.


pravni fakultet sarajevo

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o razrješenju prof. dr. Željka Šaina sa dužnosti prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu na osnovu podnesene ostavke zbog osobnih razloga.

Na prijedlog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o izboru prof. dr. Elvira Čizmića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta, za prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu.

Mandat prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu prati mandat rektora Univerziteta u Sarajevu i počinje teći od 1.5.2018. godine i traje do 30.9.2020. godine.

Na istoj sjednici Senat je donio Odluku o razrješenju Mirze Ibrahimovića, studenta trećeg ciklusa studija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, sa funkcije studenta-prorektora Univerziteta u Sarajevu, zbog isteka mandatnog perioda.

Senat Univerziteta u Sarajevu je, na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, donio Odluku o imenovanju Rijane Jusufbegović, studentice drugog ciklusa studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, za studenta-prorektora Univerziteta u Sarajevu.

Mandat studenta-prorektora traje jednu godinu, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

(STUDOMAT.ba)