Istraživanje Fondacije Mediacentar: Fokus grupa u Velikoj Kladuši

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva "Mediacentar" u saradnji sa Centrom za demokratizaciju "Naša zajednica" poziva sve zainteresovane mlade sa područja Velike Kladuše i drugih mjesta u Unsko-sanskom kantonu da se prijave za učešće u fokus grupi.


naslovna velika kladusa

Tokom fokus grupe razgovarat ćemo o vašim navikama korištenja medija i vašem mišljenju o medijskim sadržajima, te naročito o sadržajima koji su pristrani i mogu podstaći isključivost i netoleranciju među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.fmc logo 0

Prijaviti se mogu zainteresovane osobe koje imaju od 18 do 30 godina. Fokus grupa će se sastojati od najviše deset učesnika/ca, a diskusiju će voditi istraživačice iz Mediacentra. Vrijeme održavanja fokus grupe je 13. mart, sa početkom od 11 sati (s ukupnim trajanem između dva do tri sata). Za učesnike/ce koji dolaze van Velike Kladuše, organizatori obezbjeđuju prijevoz i smještaj, dok je za sve učesnike/ce obezbijeđena i naknada od 50 KM (brutto iznos).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 3. marta na e-mail adresu: anida@media.ba sa naznakom “Prijava za fokus grupu/Velika Kladuša”.

Više o fokus grupama: Fokus grupe su dio istraživanja Fondacije “Mediacentar” u sklopu projekta “Protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma u bh. javnom prostoru”. U fokus grupama učesnici/ce diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu sa potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike.

(STUDOMAT.ba)