Inicijativa: Zlatne i srebrene značke UNSA treba da budu asistenti na matičnim fakultetima

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić, održali su panel diskusiju sa ovogodišnjim dobitnicima najvišeg akademskog priznanja Univerziteta u Sarajevu - zlatnim i srebrenim značkama.


spus

Tema je bio njihov status i generalni položaj izvrsnosti u društvenom sistemu.

Predsjednik SPUS-a Faruk Dević istakao je kako Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu iskazuje trajno opredjeljenje ka boljem položaju zlatnih i srebrenih znački, kako na Univerzitetu, tako i u društvu.

 – Važnost afirmacije moralnog, akademskog i naučnog razvoja studenata Univerziteta u Sarajevu je jedan od glavnih prioriteta Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, te u tom smjeru smo odlučili pružiti našim kolegicama i kolegama svaku vrstu podrške pri njihovom daljnjem akademskom angažmanu. Pozvali smo zastupnika Zahiragića da sa nama artikuliše i formalno preda inicijative koje trebaju izaći kao rezultat današnjeg panela. On je zastupnik koji razumije ovu temu i problematiku, a koji je svoj angažman baš i započeo kao nekadašnji predsjednik SPUS-a. Očekujemo podršku svih parlamentarnih stranaka i samostalnih zastupnika, rekao je Faruk Dević, prenosi klix.ba.

Naglasio je da poziva sve članove društva zainteresovane za studentsku problematiku da u saradnji sa Studentskim parlamentom uzmu aktivno učešće u rješavanju problema.

Zahiragić je istakao kako mu je čast što ima priliku govoriti pred akademskom elitom i budućim intelektualcima, te biti njihov glas u Skupštini Kantona Sarajevo.

 – Sljedeće sedmice predat ću dvije inicijative u formalnu Skupštinsku proceduru. Jednu kojom ću zajedno sa ostalim kolegama tražiti od Vlade KS da bez odlaganja obezbijedi saglasnost i sredstva za prijem svih zlatnih znački za poziciju asistenata na njihovim matičnim fakultetima, ukoliko za to iskazuju interes i ispunjavaju uslove po broju stečenih ECTS bodova. Vrijeme je da najbolji mladi ljudi dobiju priliku da grade svoju akademsku karijeru na svom Univerzitetu, a ne da to bude rezervisano za djecu profesora i dekana. Drugu, da se izradi tekst Zakona o izvrsnosti, a koji bi normirao niz prava i mogućnosti za najbolje mlade ljude koji ostvaruju uspjehe tokom studija ili bilo kojoj drugoj relevantnoj oblasti. Između ostalog, besplatan doktorat za duple zlatne značke, formiranje stipendijskog fonda za najbolje učenike, studente, takmičare, sportiste i tako dalje, kazao je Zahiragić.

U diskusiji su učestvovali i dobitnici zlatnih znački koji su iznijeli niz prijedloga, kako za poboljšanje procesa na Univerzitetu u Sarajevu, tako i Kantonu Sarajevo. Izrazili su zadovoljstvo zbog organizovanog panela, kao i zahvalnost na prilici da po prvi put na takav način iznesu svoja iskustava, probleme i prijedloge.

Generalni zaključak svih učesnika jeste da je krajnje vrijeme da kao društvo počnemo cijeniti i generisati izvrsnost, a ne prosječnost. Samo na takav način možemo zadržati najbolje mlade ljude u njihovoj domovini, a tako i izgraditi društvo i državu.