IBU i KULT: Takmičenje za izradu najboljeg marketing plana

Institut za razvoj mladih KULT organizuje takmičenje iz pisanja marketing plana za dodiplomske studente koji žele unaprijediti vještine pisanja marketing planova.


IBU KULT nagradna

Tokom održavanja Foruma o domaćoj proizvodnji u BiH koji će se održati 22. maja 2014. godine u sklopu kampusa Internacionalnog Burč univerziteta, Institut za razvoj mladih KULT organizuje takmičenje iz pisanja marketing plana za dodiplomske studente koji žele unaprijediti vještine pisanja marketing planova.

Tema takmičenja biti će pisanje marketing plana za obuku omladinskih radnika Instituta za razvoj mladih KULT. Mogućnost učešća na takmičenju imaju sve studentice i studenti dodiplomskih studija na javnim i privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Marketing plan za Institut može imati najviše 15 stranica, uključujući naslovnu stranu, sadržaj i reference/literaturu. Studentice i studenti prilikom izrade marketing plana trebaju koristiti font: Verdana, veličina: 9 dok rubovi sa svih strana trebaju biti 2 cm. Prilikom izrade rada su dozvoljene tabele i crteži bez obzira na veličinu fonta.

Studenticama i studentima u Institutu za razvoj mladih Kult sugerišu navođenje imena i prezimena, godine studija, telefonskog broja i e-maila na naslovnoj strani rada, dok navođenje drugih informacija kao što su naziv fakulteta, univerziteta i grada nije dozvoljeno.

Javni poziv za najbolji marketing plan otvaren je 30.04.2014. godine i traje do 16.05.2014. godine, kada se javni poziv oficijelno i zatvara. Studentica ili student koji napišu najbolji marketing plan i pokažu vještine za pisanje marketing plana biti će nagrađeni tablet računarom.

Zainteresirane studentice i studenti moraju biti saglasni da se njihov rad koristi te da se rezultati takmičenja objave u javnosti, ali i da će pristigli radovi postati vlasništvom Instituta za razvoj mladih KULT sa obavezom navođenja autorice ili autora rada.

Studentice i studenti koji žele da unaprijede svoje vještine pisanja marketing plana svoje radove mogu poslati na e-mail adresu: rejan-igor-roic@kultbih.org.

Tablet računar za najbolji napisani marketing plan biti će uručen studentu ili studentici tokom Foruma o domaćoj proizvodnji u BiH koji će se održati na Internacionalnom univerzitetu Burch 22. maja 2014. godine na Ilidži, stoji u saopštenju organizatora.

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)