PFSA UNSA: Održana Redovna skupština Udruženja studenata

Jučer je na Redovnoj skupštini Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu održanoj u Sali I godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabrano novo rukovodstvo.


skupstina usp

Jučer je na Redovnoj skupštini Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu održanoj u Sali I godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izabrano novo rukovodstvo.

skupstina uspZa novog predsjednika Udruženja izabran je Amer Musić, dosadašnji rukovodilac sektora za studentski standard i praksu.

Funkciju potpredsjednika u narednoj akademskoj godini obnašat će Dženan Alić. Novi rukovodilac sektora za međunarodnju saradnju je Rejan Igor Roić, a o sektoru za retoriku i debatu brinut će se Dženana Petrović. Za funkcionisanje sektora za studentski standard i praksu zadužen je Tarik Trbić, dok je Hana Ćeranić izabrana za novog rukovodioca sektora za sport, kulturu i zabavu. Novi rukovodilac sektora za finansije i fundraising je Irfan Ćengić.

Sada već bivši Upravni odbor prezentovao je godišnji i finansijski izvještaj koji je Skupština usvojila.

Na kraju Skupštine izabran je Predsjednik Skupštine za naredni mandatni period, a to je Ammar Konjhodžić.

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu je legitimno predstavničko tijelo studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu nastalo je 1999. godine kao odgovor na studentska pitanja i probleme. Danas Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu predstavlja najadekvatniji način zastupanja i zaštite prava i interesa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)